VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Chỉ số Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính của Quảng Bình xếp thứ 02/63 tỉnh, thành Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Sáng ngày 19/5/2020, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến công bố Chỉ số CCHC năm 2019 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR index) và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) năm 2019 do Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ chủ trì. Về phía điểm cầu tỉnh Quảng Bình, dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan.


Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Xuân Quang chủ trì điểm cầu trực tuyến tại Quảng Bình

Theo báo cáo Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ, năm 2019 là năm thứ 8 liên tiếp Bộ Nội vụ thực hiện công bố Chỉ số PAR index của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và là năm thứ 03 liên tiếp công bố Chỉ số SIPAS trên toàn quốc.


Bảng xếp hạng PAR index 2019 các Bộ

Đối với báo cáo kết quả PAR index năm 2019 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đối tượng xác định cấp Trung ương gồm 19 Bộ, cơ quan ngang Bộ (trừ Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Văn phòng Chính phủ), trong đó 02 cơ quan đặc thù là Ủy ban Dân tộc và Thanh tra Chính phủ có thực hiện đánh giá nhưng không xếp hạng chung với 17 Bộ, cơ quan ngang Bộ còn lại. Kết quả, giá trị trung bình Chỉ số PAR index của 17 Bộ, cơ quan ngang Bộ năm 2019 là 85.63%, tăng 2.95% so với năm 2018 (giá trị trung bình năm 2018 là 82.68%). Năm 2019 không có Bộ nào có kết quả Chỉ số PAR index dưới 80%. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đạt Chỉ số PAR index năm 2019 cao nhất với kết quả là 95.40%. Bộ Giao thông vận tải có kết quả Chỉ số PAR index thấp nhất với giá trị 80.53%.


Bảng xếp hạng PAR index 2019 các tỉnh

Về Chỉ số PAR index 2019 của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có kết quả đạt giá trị trung bình là 81.15%, cao hơn 4.23% so với giá trị trung bình năm 2018 (đạt 76.92%) và là kết quả cao nhất trong 04 năm gần đây. Đặc biệt, có 44 đơn vị đạt kết quả Chỉ số trên 80% và không có địa phương nào đạt kết quả dưới 70%. Khoảng cách kết quả PAR index giữa đơn vị cao nhất và đơn vị thấp nhất trong bảng xếp hạng là 16.22%, tiếp tục được thu hẹp đáng kể so với các năm trước.

Đối với Chỉ số PAR index 2019 của Quảng Bình, tỉnh Quảng Bình đạt 80.80 điểm, xếp thứ 36/63 tỉnh, thành phố trong cả nước, chỉ tăng 01 bậc so với năm 2018. Một số Chỉ số thành phần đạt cao, đó là: Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính đạt 100 điểm, xếp thứ 02; Cải cách thủ tục hành chính đạt 96.05 điểm, xếp thứ 08; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính đạt 82.01 điểm, xếp thứ 13...

Đối với Chỉ số SIPAS, kết quả đo lường năm 2019 cho thấy, trên 84% người dân, tổ chức hài lòng về sự phục vụ nói chung của cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương, tăng gần 1,5% so với năm 2018. Tuy nhiên, Quảng Bình đứng thứ 41/63 tỉnh, thành đạt 83.43%, giảm so với năm 2018 (84.78%).

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ ghi nhận, biểu dương Bộ Nội vụ, các Bộ, ngành Trung ương và địa phương đã thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức. Để tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả CCHC cũng như sự hài lòng của người dân, thời gian tới, Trưởng ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương triển khai đồng bộ, hiệu quả từng lĩnh vực, nội dung CCHC để tăng cường chất lượng cung ứng dịch vụ công, phục vụ người dân, tổ chức của các cơ cơ quan hành chính Nhà nước các cấp; đẩy mạnh xây dựng Chính quyền điện tử theo hướng thực chất, hiệu quả hơn; tổ chức vận hành Cổng dịch vụ công các cấp và Cổng dịch vụ công Quốc gia thiết thực, phù hợp với người dân, tổ chức ở địa phương; chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá, xử lý nghiêm túc, kịp thời việc xây dựng, quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu về thủ tục hành chính, dịch vụ công tại các cấp chính quyền địa phương nhằm đảm bảo dữ liệu được cập nhật kịp thời, đúng quy định, thông tin đầy đủ, chính xác.

Đối với các cơ quan thông tin, truyền thông, Trưởng ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ cũng yêu cầu từng đơn vị tuyên truyền đầy đủ, kịp thời, khách quan về việc thực hiện, kết quả CCHC, nâng cao chất lượng dịch vụ công của Chính phủ, chính quyền các cấp, đảm bảo người dân dễ tiếp cận, dễ hiểu, dễ sử dụng thông tin, từ đó nâng cao nhận thức, thúc đẩy sự tham gia của người dân, tổ chức trong việc giám sát, phản hồi ý kiến đối với chính quyền, cơ quan hành chính Nhà nước, công chức ở địa phương...

Minh Huyền

[Trở về]