VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Chỉ thị của UBND tỉnh về thực hiện trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Bình 
(Quang Binh Portal) - Ngày 16/01/2020, UBND tỉnh đã ban hành chỉ thị số 2/CT-UBND về thực hiện trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Bình với nội dung cụ thể như sau:  
Trong những năm qua, công tác đầu tư xây dựng, nâng cấp, chỉnh trang, giữ gìn trật tự, văn minh đô thị tại các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã được các cấp, các ngành và người dân quan tâm thực hiện, góp phần tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Bộ mặt đô thị của tỉnh nhà ngày một khang trang, từng bước hiện đại, văn minh. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc thực hiện trật tự, văn minh đô thị vẫn còn những tồn tại, hạn chế, bất cập như: hạ tầng kỹ thuật đô thị chưa hoàn chỉnh, nhiều tuyến đường không đảm bảo vệ sinh môi trường, tình trạng vứt rác, xả nước thải bừa bãi, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh buôn bán, dừng đỗ xe không đúng nơi quy định; quảng cáo, rao vặt tùy tiện vẫn còn xảy ra gây mất mỹ quan đô thị. Việc tổ chức giao thông ở một số tuyến đường còn thiếu hợp lý, chưa khoa học, gây ùn tắc, mất an toàn cho người dân khi tham gia giao thông; tình hình vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông vẫn còn diễn ra...

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, đồng thời tăng cường trật tự, kỷ cương và xây dựng nếp sống văn minh đô thị. UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện tốt các nội dung sau:

I. Nhiệm vụ chủ yếu

1. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục sâu rộng trong các cấp, các ngành, hội, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, trường học và Nhân dân nhận thức sâu sắc, đầy đủ về nội dung, ý thức trách nhiệm trong việc xây dựng và thực hiện trật tự, văn minh đô thị; xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và lâu dài của cả hệ thống chính trị.

2. Thực hiện nghiêm các quy định của Nhà nước về trật tự và văn minh đô thị, thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi vi phạm, góp phần xây dựng lối sống văn minh trong cộng đồng và đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự tại cơ sở; tăng cường phối hợp giữa các lực lượng... Thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; kiên quyết xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, đấu tranh bài trừ tệ nạn xã hội, tệ nạn ma tuý, mại dâm… tại các địa phương.

3. Quy hoạch, quản lý quy hoạch, kiến trúc cảnh quan, xây dựng, vệ sinh môi trường. Tổ chức sắp xếp, chỉnh trang gắn với đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị tại các địa phương theo hướng hiện đại, đảm bảo thống nhất, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, điện chiếu sáng, cây xanh, môi trường, hệ thống cấp thoát nước, thông tin liên lạc, biển báo, thiết chế văn hóa, thể thao, di tích lịch sử...

4. Xây dựng ý thức, lối sống đô thị gắn với văn minh; phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp trong gia đình, dòng tộc, cộng đồng dân cư, tạo chuyển biến tích cực trong văn hóa ứng xử, giao tiếp nơi công cộng, văn hóa thương mại, văn hóa giao thông, văn hóa du lịch, văn hóa công sở…

5. Nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”. Rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy ước tổ dân phố; thực hiện nghiêm các quy định về việc cưới, việc tang, lễ hội. Rà soát, sửa đổi, bổ sung điều chỉnh các tiêu chí, quy định, quy trình tổ chức đăng ký, bình xét, công nhận các danh hiệu “Gia đình văn hoá”, “Tổ dân phố văn hoá”, “Tộc văn hóa”, “Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”.

6. Đẩy mạnh thực hiện Thông tư số 02/2013/TT-BVHTTDL ngày 24/01/2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”; “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”; chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy như: Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 11/01/2013 về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 17/01/2013 về chấn chỉnh và tăng cường kỷ luật, xiết chặt kỷ cương hành chính trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh và Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 28/01/2013 về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn.

7. Tăng cường công tác vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị; chấn chỉnh trật tự quảng cáo, rao vặt, kinh doanh dịch vụ văn hoá, dịch vụ thể thao, vui chơi giải trí. Thực hiện văn minh thương mại tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, tuyến phố thương mại trên địa bàn tỉnh.

II. Nhiệm vụ cụ thể

1. Công an tỉnh - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo việc thực hiện trật tự công cộng và nếp sống văn minh đô thị xây dựng kế hoạch, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện, chấp hành nghiêm trật tự công cộng và nếp sống văn minh đô thị. Tăng cường thực hiện các mặt công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông. Kịp thời xử lý các hành vi vi phạm pháp luật; kiên quyết trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội đảm bảo trật tự, kỹ cương và mỹ quan đô thị. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tham mưu các giải pháp quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng, bảo vệ môi trường trật tự đô thị và tổ chức thực hiện tốt các kế hoạch đảm bảo trật tự an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, công tác đảm bảo trật tự, văn minh đô thị. Thực hiện tốt công tác phòng chống cháy, nổ tại các khu dân cư, điểm tập trung đông người, chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, khu, cụm công nghiệp...; có các phương án về thiết bị, phương tiện, nhân lực sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi xảy ra cháy nổ.

2. Sở Giao thông vận tải tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các công trình hạ tầng giao thông, xây dựng phương án tổ chức giao thông hợp lý nhằm giảm thiểu tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ và tai nạn giao thông; Thực hiện các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn các đô thị. Phối hợp với các ngành, địa phương tổ chức đợt ra quân giải tỏa triệt để việc lấn chiếm hè, lòng đường kinh doanh buôn bán, trông giữ phương tiện không phép, sai phép; kiểm tra các bến xe, hoạt động vận tải taxi, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông, vận tải.

3. Sở Xây dựng tăng cường chỉ đạo công tác quản lý quy hoạch, cấp phép xây dựng theo thẩm quyền đảm bảo thực hiện các quy hoạch đã được phê duyệt. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã trong quản lý trật tự xây dựng, đảm bảo cảnh quan, môi trường đô thị trên địa bàn tỉnh. Phối hợp Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các ngành chức năng tổ chức thực hiện quy hoạch, chỉnh trang các tuyến đường, tuyến phố, theo hướng văn minh đô thị, khảo sát, bố trí các điểm đỗ và các điểm trông giữ xe trên địa bàn đô thị, kiên quyết không để hình thành các điểm đỗ, trông giữ xe trái phép.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các sở, ban, ngành tăng cường công tác quản lý đất đai, xử lý ô nhiễm môi trường. Thường xuyên kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm quy định về bảo vệ môi trường.

5. Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với các sở, ngành, tổ chức đoàn thể có liên quan và các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ động trực quan việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị. Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao phong phú lành mạnh, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tinh thần của Nhân dân và khách du lịch. Hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương, đơn vị triển khai phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”, “Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa”. Hướng dẫn tổ chức việc cưới, việc tang và lễ hội theo quy định của pháp luật, phù hợp với phong tục, tập quán địa phương. Tăng cường quản lý, bảo vệ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống gắn với xây dựng văn minh đô thị. Thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra chấn chỉnh các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, nhất là hoạt động quảng cáo, rao vặt, karaoke, quầy bar, ca nhạc nhằm tạo mỹ quan đô thị, môi trường văn hóa lành mạnh tại địa phương.

6. Sở Du lịch phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện các biện pháp phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật về du lịch. Hướng dẫn, kiểm tra việc chấp hành các quy định về pháp luật đối với các cá nhân, doanh nghiệp tham gia hoạt động kinh doanh du lịch. Phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra tại các khu vực, điểm du lịch, tuyến đường khách du lịch thường tham quan để ngăn chặn và xử lý kịp thời tình trạng người ăn xin, buôn bán hàng rong, chèo kéo khách du lịch, làm ảnh hưởng đến an toàn của du khách.

7. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, hướng dẫn các Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ban Giám hiệu các trường học kết hợp với Công an cơ sở tổ chức tuyên truyền, vận động, giáo dục cán bộ, giáo viên, học sinh thực hiện nghiêm túc nếp sống văn minh, văn hóa học đường; giữ gìn trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường; sắp xếp, bố trí nơi dừng, đỗ, để phương tiện cho phụ huynh đưa đón con, chấm dứt tình trạng dừng, đỗ xe gây mất trật tự, ùn tắc cục bộ tại cổng trường học.

8. Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh tuyên truyền, phổ biến tạo sự chuyển biến nhận thức trong cán bộ và Nhân dân tích cực hưởng ứng và thực hiện tốt trật tự công cộng xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai một số dịch vụ của đô thị thông minh. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tiếp tục đẩy mạnh việc chỉnh trang cáp thông tin liên lạc trên địa bàn.

9. Sở Tư pháp – Cơ quan Thường trực Hội đồng phổ biến giáo dục, phát luật tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục phổ biến pháp luật về mỹ quan, văn minh đô thị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường...

10. Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí trong dự toán kế hoạch hàng năm cho các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các nhiệm vụ của công tác đảm bảo trật tự và văn minh đô thị.

11. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị trên địa bàn gắn với đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ và Nhân dân về việc thực hiện trật tự công cộng và nếp sống văn hóa, văn minh đô thị.

Thực hiện tốt công tác quy hoạch, chỉnh trang đô thị; tổ chức sắp xếp trật tự vỉa hè gọn gàng, thông thoáng, tháo dỡ mái che, xóa bỏ quảng cáo, rao vặt mất mỹ quan đô thị. Giải tỏa triệt để việc lấn chiếm hè, lòng đường để kinh doanh buôn bán, chợ cóc, chợ tạm, các điểm trông giữ phương tiện không phép, sai phép, để phương tiện không đúng nơi quy định…

Đảm bảo vệ sinh, môi trường trên các tuyến đường, tuyến phố, khu dân cư. Thu dọn, vận chuyển kịp thời không để rác thải tồn đọng dài ngày, đảm bảo mỹ quan đô thị. Tăng cường quản lý chặt chẽ các hoạt động vui chơi, giải trí.

Chỉ đạo các lực lượng tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm về trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, trật tự xây dựng, trật tự đô thị.

12. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể tích cực hưởng ứng và thực hiện xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị. Vận động nhân dân tham gia đóng góp xây dựng mô hình camera giám sát an ninh.

Giao Công an tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp việc triển khai thực hiện Chỉ thị, định kỳ báo cáo UBND tỉnh để kịp thời chỉ đạo./.

Nguồn: Chỉ thị số 2/CT-UBND ngày 16/01/2020

[Trở về]
Thông tin nổi bật

Tra cứu mã số thuế, 678.vn, sntv.vn, hocde.vn, Projectrunway.com.vn, Nox, Amelinda Hieu, nhipdapnhadat.com.vn, App hocde.vn