VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Chỉ thị của UBND tỉnh về việc tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống dịch sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh Quảng Bình 
(Quang Binh Portal) - Ngày 13/10/2020, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 17/CT-UBND về việc tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống dịch sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Theo đó, Chỉ thị có nội dung cụ thể như sau:  
Tính đến ngày 30/9/2020, toàn tỉnh đã ghi nhận 3.346 trường hợp mắc sốt xuất huyết, không có trường hợp tử vong. Dịch sốt xuất huyết đã xảy ra 8/8 huyện, thị xã, thành phố, các địa phương ghi nhận số ca mắc sốt xuất huyết cao như: Bố Trạch, Quảng Trạch, Lệ Thuỷ. Đặc biệt, dịch sốt xuất huyết đã xuất hiện tại một số xã, thị trấn thuộc huyện miền núi Minh Hóa và Tuyên Hóa.
Hiện nay đang là thời điểm của mùa dịch, số ổ dịch và số ca mắc liên tục tăng cao tại nhiều địa phương trong những tuần gần đây, dự báo trong thời gian tới tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết tiếp tục có những diễn biến phức tạp và có thể bùng phát trên diện rộng nếu không được xử lý kịp thời và triệt để. Để chủ động phòng chống dịch sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch sốt xuất huyết như sau:

1. Sở Y tế

- Tiếp tục phối hợp UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai quyết liệt, có hiệu quả các chiến dịch vệ sinh môi trường diệt bọ gậy, phun hóa chất diệt muỗi truyền bệnh.

- Chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và Trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố tăng cường giám sát phát hiện sớm ca bệnh để kịp thời triển khai các biện pháp phòng chống dịch.

- Đảm bảo đủ cơ số thuốc, phương tiện điều trị, nhân lực và giường bệnh để kịp thời tiếp nhận điều trị sớm bệnh nhân hạn chế tối đa tử vong do sốt xuất huyết.

- Tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế, hướng dẫn các địa phương trong công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh cho nhân dân theo quy định.

- Tổng hợp nhu cầu trang thiết bị, hóa chất, kinh phí...trình UBND tỉnh xem xét bổ sung để đảm bảo đầy đủ nguồn lực cho công tác phòng chống dịch.

- Tổ chức kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các đơn vị; đề xuất kịp thời với UBND tỉnh các biện pháp để chỉ đạo công tác phòng chống dịch.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo: Chỉ đạo triển khai tích cực các hoạt động phòng chống dịch sốt xuất huyết trong trường học, tuyên truyền cho học sinh, sinh viên cách phòng chống sốt xuất huyết; thông báo ngay cho các cơ sở y tế khi phát hiện có trường hợp mắc bệnh để phối hợp xử lý kịp thời; tổ chức các đợt tổng vệ sinh môi trường tại các trường học đặc biệt vào thời điểm chuẩn bị cho học sinh, sinh viên nhập học.

3. Sở Xây dựng: Chỉ đạo chủ đầu tư các dự án về xây dựng trên địa bàn tỉnh chủ động đảm bảo thực hiện tốt công tác vệ sinh tại các công trường lao động và nơi ăn ở sinh hoạt của công nhân; yêu cầu chủ cơ sở và công nhân phải thường xuyên vệ sinh môi trường diệt bọ gậy, ngủ màn tránh muỗi đốt...

4. Sở Tài chính: Trên cơ sở đề xuất của Sở Y tế kịp thời tham mưu UBND tỉnh bổ sung kinh phí bảo đảm công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết đúng quy định.

5. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Bình, Báo Quảng Bình và các cơ quan báo chí: phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời về tình hình dịch bệnh; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết với các hình thức đa dạng, phong phú theo khuyến cáo của Bộ Y tế để người dân nhận thức đúng về dịch bệnh, chủ động tự thực hiện các biện pháp phòng bệnh cho gia đình và cộng đồng.

6. UBND các huyện, thị xã, thành phố:

- Huy động nguồn lực bảo đảm công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết trên địa bàn; kiên quyết xử lý không để dịch kéo dài, lan rộng. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm về công tác phòng chống dịch trên địa bàn.

- Chủ động bố trí, huy động các ban, ngành, đoàn thể và cộng đồng, đặc biệt là lực lượng đoàn viên, thanh niên xung kích phối hợp với ngành y tế tổ chức triển khai quyết liệt, hiệu quả các chiến dịch vệ sinh môi trường diệt bọ gậy, phun hóa chất diệt muỗi truyền bệnh; yêu cầu trong các chiến dịch cần có sự tham gia của lãnh đạo UBND và Công an xã, phường, thị trấn để phấn đấu 100% hộ gia đình được xử lý vệ sinh môi trường diệt bọ gậy, phun hóa chất diệt muỗi truyền bệnh.

- Tiếp tục tăng cường công tác thông tin, giáo dục, truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về các biện pháp phòng, chống sốt xuất huyết (vệ sinh môi trường thu gom phế thải, phế liệu, thả cá, thau rửa dụng cụ chứa nước diệt bọ gậy, ngủ màn) để người dân tích cực, chủ động tham gia hoạt động phòng, chống sốt xuất huyết.

- Cương quyết xử lý, xử phạt đúng quy định các cá nhân, đơn vị (chủ công trường, cơ quan, xí nghiệp, trường học, chủ nhà cho thuê trọ...) không hợp tác trong các chiến dịch vệ sinh môi trường, phun hóa chất diệt muỗi truyền bệnh.

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc hoạt động phòng, chống sốt xuất huyết tại địa phương; báo cáo tình hình, diễn biến dịch về Sở Y tế (cơ quan thường trực) để tổng hợp báo cáo.

7. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tích cực và chủ động tham gia cùng chính quyền các cấp, ngành y tế, thông tin và truyền thông để tăng cường tuyên truyền, vận động và phổ biến truyền tải thông tin, biện pháp phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết đến với người dân.

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu các cấp, các ngành, các đơn vị, địa phương có biện pháp triển khai hoạt động cụ thể. Sở Y tế có trách nhiệm tổng hợp và báo cáo công tác phòng, chống dịch cho Uỷ ban nhân dân tỉnh./.

Nguồn: Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 13/10/2020

[Trở về]