VĂN BẢN MỚI

Tải QB Portal App

    Bản in     Gởi bài viết  
Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc 
Chuyên trang PCTN xin giới thiệu toàn văn nội dung Chỉ thị này theo địa chỉ dưới đây:
Nhấn vào đây để xem chi tiết. 
[Trở về]