VĂN BẢN MỚI

Tải QB Portal App

    Bản in     Gởi bài viết  
Chỉ thị số 769/CT-TTCP ngày 17/5/2019 của Thanh tra Chính phủ về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức, viên chức ngành Thanh tra 
Chuyên trang PCTN xin giới thiệu toàn văn nội dung Chỉ thị theo địa chỉ dưới đây:
Nhấn vào đây để xem chi tiết. 

 

[Trở về]