VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Chia sẻ kinh nghiệm vận động hỗ trợ phụ nữ xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 23/8/2019, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm vận động hỗ trợ phụ nữ xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh.
Hội thảo đã chia sẻ kinh nghiệm về việc xây dựng, sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh tại địa phương; những khó khăn, nguyên nhân, kinh nghiệm vận động, hỗ trợ phụ nữ xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, đồng thời đưa các giải pháp hỗ trợ phụ nữ xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, những cảnh báo về việc không sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh ảnh hưởng đến sức khỏe con người và cộng đồng...

Tại hội thảo, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam yêu cầu Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh xây dựng kế hoạch, đưa ra chỉ tiêu cụ thể, chủ động nắm tình hình, đề xuất phối hợp với các ngành cũng như tiếp tục đề xuất những cơ chế, chính sách, chung tay vì mục tiêu chung của tỉnh trong thực hiện xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Trong thời gian tới, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ, vận động nguồn lực giúp phụ nữ xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về việc sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, bảo vệ môi trường.

Được biết, từ năm 2012 đến nay, bằng các hình thức tuyên truyền, vận động, hỗ trợ, tác động của các cấp Hội Phụ nữ, trên địa bàn tỉnh đã có 40 nghìn nhà tiêu hợp vệ sinh được Hội hỗ trợ xây dựng, góp phần nâng cao tỷ lệ hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh trong toàn tỉnh là 166.231/221.822, đạt 74,9%.

Hồng Mến

[Trở về]