Bản in     Gởi bài viết  
Chính phủ Ai-len hỗ trợ tỉnh Quảng Bình khắc phục hậu quả thiên tai 
(Quang Binh Portal) - Nhằm chia sẻ sâu sắc tới chính quyền và Nhân dân tỉnh Quảng Bình về những mất mát về người và tài sản do các trận lũ lụt gây ra vừa qua, Chính phủ Ai-len, thông qua Đại sứ quán Ai-len tại Việt Nam đã quyết định hỗ trợ 260,000 Euro (tương đương 07 tỷ đồng) để giúp giải quyết các nhu cầu nhân đạo khẩn cấp của các cộng đồng dễ bị tốn thương ở khu vực bị ảnh hưởng bão lụt tại tỉnh Quảng Bình và tỉnh Quảng Trị. Số tiền hỗ trợ sẽ được thông qua tổ chức Plan International Việt Nam và Dự án RENEW. 
Đây là sự hỗ trợ hết sức có ý nghĩa và kịp thời của Chính phủ Ai-len, Đại sứ quán Ai-len tại Việt Nam nhằm giúp tỉnh Quảng Bình khắc phục hậu quả thiên tai.

Được biết, trong những năm qua, Chính phủ Ai-len, thông qua Đại sứ quán Ai-len tại Việt Nam, đã hỗ trợ tỉnh Quảng Bình các chương trình, dự án nhân đạo hết sức có ý nghĩa. Từ năm 2010 đến nay, Đại sứ quán Ai-len đã thông qua Hội vì sự phát triển của người khuyết tật tỉnh Quảng Bình đã tài trợ gần 10 dự án với tổng giá trị trên 1,1 triệu EUR nhằm giúp đỡ cộng đồng người khuyết tật vươn lên trong cuộc sống. 

N.Q

[Trở về]
Bạn đọc quan tâm

CON SỐ - SỰ KIỆN