VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (10/1/2019) 
Hôm nay, có 01 Nghị định, 03 Thông tư và 02 Quyết định có hiệu lực, liên quan đến các lĩnh vực y tế, tài chính, ngân hàng…
 1 - Điều kiện để thành lập tổ chức hành chính

Nghị định số 158/2018/NĐ-CP quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính sẽ bắt đầu có hiệu lực từ hôm nay.

Theo Nghị định này, tổ chức hành chính được thành lập khi đáp ứng đủ các điều kiện:

- Có phạm vi, đối tượng quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực hoặc lĩnh vực quản lý nội bộ của tổ chức hành chính;

- Có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn không chồng chéo với tổ chức hành chính khác;

- Có loại hình, quy mô phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức đó và phù hợp với yêu cầu cải cách hành chính nhà nước.


2 - Các trường hợp chi nhánh ngân hàng nước ngoài bị phong tỏa tài sản

Thông tư 27/2018/TT-NHNN quy định các trường hợp phong tỏa vốn và tài sản của chi nhánh ngân hàng nước ngoài như sau:

- Giá trị thực của vốn được cấp của chi nhánh ngân hàng nước ngoài giảm thấp hơn mức vốn pháp định liên tục quá thời gian 06 tháng;

- Số lỗ lũy kế lớn hơn 50% giá trị của vốn được cấp và các quỹ dự trữ ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.

3 - Thí điểm thanh tra chuyên ngành ATTP tại 9 tỉnh, thành

09 tỉnh, thành này bao gồm: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đồng Nai, Gia Lai.

Riêng tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, 100% đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã sẽ triển khai thí điểm; tại 07 tỉnh, thành phố còn lại, sẽ có tối đa 25% số đơn vị hành chính cấp huyện và 25% đơn vị hành chính cấp xã tham gia thí điểm.

Đây là nội dung tại Quyết định 47/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, có hiệu lực từ hôm nay.


4 - Quy trình kiểm toán Báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước

Quy trình kiểm toán Báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước được Kiểm toán Nhà nước hướng dẫn thực hiện theo Quyết định 02/2018/QĐ-KTNN, có hiệu lực từ hôm nay.

Quy trình này gồm các bước: Chuẩn bị kiểm toán; Thực hiện kiểm toán; Lập và gửi báo cáo kiểm toán; Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán.


5 - Thực hành Tốt trong sản xuất thuốc và bảo quản thuốc

Thông tư 35/2018/TT-BYT và Thông tư 36/2018/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về thực hành Tốt trong sản xuất thuốc và bảo quản thuốc đều có hiệu lực từ ngày hôm nay.

Theo đó, trong sản xuất thuốc, Bộ Y tế yêu cầu bất kỳ sai lệch nào với quy trình phải được ghi chép và giải thích. Các sai lệch nghiêm trọng phải được điều tra.

Trong bảo quản thuốc, các thuốc, nguyên liệu làm thuốc có mùi phải được bảo quản trong bao bì kín, tại khu vực riêng, tránh để mùi hấp thụ vào các thuốc, nguyên liệu làm thuốc khác…

Theo Luật Việt Nam

[Trở về]