VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Chủ động triển khai công tác bảo vệ rừng đối với diện tích rừng đã thực hiện trong năm 2020 
(Quang Binh Portal) - Thực hiện Chương trình mục tiêu Phát triển lâm nghiệp bền vững giai 2016 - 2020 theo Quyết định số 886/QĐ-TTg ngày 16/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ, hàng năm, trên cơ sở nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ, tỉnh Quảng Bình đã triển khai thực hiện khoán bảo vệ rừng và hỗ trợ bảo vệ rừng với diện tích 157.286 ha, trong đó rừng đặc dụng 87.086 ha; rừng phòng hộ 56.424 ha, rừng sản xuất 13.776 ha.
Hiện nay, dự án giai đoạn 2016 - 2020 đã kết thúc. Chính phủ đã có chủ trương giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn các địa phương tiếp tục thực hiện cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng theo quy định, trong đó các chương trình, dự án và hoạt động bảo vệ và phát triển rừng... được Nhà nước đầu tư, hỗ trợ đầu tư theo chính sách hiện hành được tiếp tục thực hiện cho đến khi Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách mới.

Để duy trì công tác bảo vệ rừng liên tục, tránh hiện tượng chặt phá rừng khi không được bảo vệ theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 9401/VPCP-NN ngày 09/11/2020 của Văn phòng Chính phủ, Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh vừa có Công văn yêu cầu các dự án bảo vệ và phát triển rừng của các địa phương chủ động triển khai công tác bảo vệ rừng đối với diện tích rừng đã thực hiện trong năm 2020 và chăm sóc rừng trồng phòng hộ đã trồng theo quy định hiện hành. Sau khi có kế hoạch vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ, Ban Chỉ đạo sẽ tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí cho các đơn vị.

Hồng Mến

[Trở về]
Bạn đọc quan tâm

Tra cứu mã số thuế, 678.vn, sntv.vn, hocde.vn, Projectrunway.com.vn, Nox, Amelinda Hieu, nhipdapnhadat.com.vn, Bilutv, kitudacbiet