VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Chủ tịch công đoàn cơ sở giỏi sẽ đóng vai trò quan trọng trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn 
(Quang Binh Portal) - Công đoàn cơ sở và cán bộ công đoàn cơ sở đóng vai trò hết sức quan trọng, bởi chính đây là nơi trực tiếp tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn; tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động; tham gia quản lý Nhà nước...
Các Chủ tịch công đoàn cơ sở giỏi được vinh danh tại hội nghị sơ kết phong trào thi đua “Đoàn viên, người lao động Quảng Bình thi đua làm theo lời Bác” năm 2018 và phong trào “Chủ tịch công đoàn cơ sở giỏi”
giai đoạn 2016 - 2018

Từ nhận thức và xác định tầm quan trọng đó, năm 2016, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã ban hành Hướng dẫn số 17/HD-LĐLĐ ngày 12/12/2016 về khen thưởng “Cán bộ công đoàn cơ sở giỏi” với đầy đủ các tiêu chí đề ra để mỗi đồng chí cán bộ công đoàn cơ sở làm căn cứ phấn đấu thực hiện. Hàng năm, Liên đoàn Lao động tỉnh hướng dẫn, chỉ đạo các cấp công đoàn triển khai quy trình chấm điểm, đánh giá, xếp loại cán bộ công đoàn, trên cơ sở đó làm căn cứ xét khen thưởng thi đua và bình chọn cán bộ công đoàn điễn hình tiêu biểu biểu dương giai đoạn 2016 - 2018.

Sau hai năm triển khai thực hiện phong trào thi đua “Đoàn viên, người lao động Quảng Bình thi đua làm theo lời Bác, các Chủ tịch công đoàn cơ sở đã phát huy được vai trò trách nhiệm của mình trên cương vị công tác được giao, cùng với Ban Chấp hành vận động, tổ chức thực hiện chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của công đoàn cấp trên đi vào cuộc sống tại cơ sở; điều hành hoạt động, giải quyết các vấn đề khi đã có chủ trương của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; luôn quan tâm gần gũi, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động; tích cực tham gia có hiệu quả cùng với người sử dụng lao động tìm nhiều giải pháp khắc phục khó khăn, ổn định sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm, thu nhập, nâng cao đời sống cho đoàn viên, người lao động. Các Chủ tịch công đoàn cơ sở cũng luôn tích cực tham gia thực hiện phát huy dân chủ tại cơ sở; mạnh dạn đấu tranh bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động. Nhiều Chủ tịch công đoàn cơ sở đã xác định được trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác công đoàn đề ra; chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động của bản thân, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong công tác, hoàn thành nhiệm vụ được giao một cách chủ động, đạt chất lượng, hiệu quả cao. Đặc biệt, các Chủ tịch công đoàn cơ sở luôn hướng về cơ sở, sâu sát, gần gủi đoàn viên, lao động, thực hiện tốt vai trò đại diện, tham gia quản lý, kiểm tra, giám sát, tích cực chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, không thờ ơ, vô cảm khi tiếp xúc, giải quyết công việc của đoàn viên, người lao động; có những sáng tạo trong công tác, trung thực, làm việc có kỷ cương, kỷ luật, tận tụy, gương mẫu trong công việc; quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục các nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chương trình hoạt động của Công đoàn cấp trên, góp phần nâng cao nhận thức của đoàn viên, người lao động.

Trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, các Chủ tịch Công đoàn cũng đã kịp thời phối hợp với thủ trưởng cơ quan, giám đốc doanh nghiệp tổ chức tốt hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, hội nghị người lao động hàng năm đảm bảo trình tự, nội dung, từng bước nâng cao chất lượng; tổ chức vận động đoàn viên, người lao động tích cực tham gia các hoạt động xã hội, hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động của Đảng, Nhà nước, Công đoàn cấp trên; quan tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chỉ đạo xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh, đặc biệt triển khai thực hiện tốt các Chỉ thị của Đảng, kế hoạch của công đoàn cấp trên về Đại hội Công đoàn các cấp, tiến hành tổ chức Đại hội, hội nghị công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 - 2022 đảm bảo chất lượng, tiến độ theo yêu cầu đề ra. Qua phong trào có nhiều Chủ tịch Công đoàn cơ sở là những tấm gương điển hình tiêu biểu được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen trong hoạt động công đoàn; nhiều tập thể và Chủ tịch Công đoàn cơ sở được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Bằng khen trong thực hiện phong trào thi đua trên các công trình trọng điểm; có 38 Chủ tịch công đoàn cơ sở giỏi/1.190 Chủ tịch Công đoàn cơ sở, công đoàn cơ sở thành viên, công đoàn bộ phận được tôn vinh giai đoạn 2016 - 2018, là những đồng chí cán bộ tiêu biểu được các cấp công đoàn lựa chọn giới thiệu lên, tiêu biểu như đồng chí Cao Ngọc Anh, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần, Tổng Công ty Sông Gianh ; đồng chí Phùng Văn Hưng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Bình ; đồng chí Lê Công Thể, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Ban quản lý các Công trình công cộng huyện Bố Trạch ; đồng chí Phan Minh Mẫn, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH - XDTH Thắng Lợi ; đồng chí Hoàng Vĩnh Lợi, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan HĐND & UBND huyện Tuyên Hóa ; đồng chí Hoàng Quốc Việt, Chủ tịch Công đoàn Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Bình ; đồng chí Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Văn phòng Sở Giao thông Vận tải Quảng Bình ; đồng chí Nguyễn Văn Duẫn, Chủ tịch công đoàn cơ sở Chi cục Kiểm lâm Quảng Bình…
Bên cạnh đó, còn một số Chủ tịch công đoàn cơ sở chưa gần gủi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động; chưa thực sự vào cuộc tham gia với người sử dụng lao động tìm biện pháp khắc phục khó khăn, nâng cao thu nhập, đời sống cho đoàn viên, người lao động…

Để phong trào thi đua trong các tổ chức công đoàn được lan tỏa rộng khắp, thu hút đông đảo đoàn viên, người lao động hưởng ứng tham gia, trong thời gian tới các cấp công đoàn cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của đoàn viên, người lao động về mục đích, ý nghĩa phong trào thi đua “Đoàn viên, người lao động thi đua làm theo lời Bác”; tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, tư tưởng về thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh; gắn thực hiện các phong trào thi đua yêu nước với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua đó nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, cuộc vận động trong đoàn viên, người lao động. Các Chủ tịch công đoàn cơ sở cần xây dựng chương trình công tác của bản thân và công đoàn cơ sở làm định hướng cho mọi hoạt động của cơ quan, đơn vị để đạt tới những mục tiêu cụ thể, thể hiện tính khoa học nhằm duy trì hoạt động một cách chủ động, thường xuyên, liên tục, có hiệu quả…

Hồng Lựu

 

[Trở về]