VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 10 cá nhân hội viên cựu chiến binh đã có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất năm 2020 
(Quang Binh Portal) - Ngày 24/12/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 4862/QĐ-UBND về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 10 cá nhân hội viên cựu chiến binh đã có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất năm 2020.  
Đó là, ông Đinh Xuân Thúy, hội viên Hội Cựu Chiến binh xã Xuân Hóa, huyện Minh Hóa; ông Nguyễn Minh Huế, hội viên Hội Cựu Chiến binh xã Cao Quảng, huyện Tuyên Hóa; ông Tưởng Xuân Phán, hội viên Hội Cựu Chiến binh xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch; ông Nguyễn Quốc Chương, hội viên Hội Cựu Chiến binh phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn; ông Ngô Xuân Dũng, hội viên Hội Cựu Chiến binh xã Cự Nẫm, huyện Bố Trạch; ông Đinh Quý Bảy, hội viên Hội Cựu Chiến binh xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch; ông Phan Thanh Bình, hội viên Hội Cựu Chiến binh xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh; ông Trần Công Thánh, hội viên Hội Cựu Chiến binh thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy; ông Lê Văn Giáo, hội viên Hội Cựu Chiến binh xã Thái Thủy, huyện Lệ Thủy; ông Hồ Xuân Diệu, Chi hội trưởng Hội Cựu Chiến binh phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới. 

N.Q

[Trở về]