VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các cá nhân thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Minh Hóa đã có thành tích xuất sắc năm học 2020 - 2021 
(Quang Binh Portal) - Ngày 12/10/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3267/QĐ-UBND về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Minh Hóa vì có thành tích xuất sắc năm học 2020 - 2021.
Đó là 10 cá nhân gồm bà Trương Thị Trúc, giáo viên Trường THCS Hồng Hóa; bà Đinh Thị Lê Na, giáo viên Trường THCS Hóa Hợp; bà Hoàng Ly Huyền, giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Minh Hóa; ông Đinh Tiến Dũng, giáo viên Trường Tiểu học số 1 Trung Hóa; bà Phạm Thị Thu Hoài, giáo viên Trường Tiểu học Yên Hóa; bà Đinh Thị Hòa, giáo viên Trường Tiểu học Xuân Hóa; bà Đinh Thị Kim Thuyên, giáo viên Trường TH&THCS số 1 Trọng Hóa; ông Đinh Thế Cường, giáo viên Trường Tiểu học Hóa Lương, xã Hóa Sơn, huyện Minh Hóa; bà Trương Thị Hồng Duyên, giáo viên Trường Mầm non số 2 Thượng Hóa; bà Đinh Thị Nhung, giáo viên Trường Mầm non số 2 thị trấn Quy Đạt.

PV Minh Huyền

[Trở về]