VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho tập thể, cá nhân thuộc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Quảng Bình 
(Quang Binh Portal) - Ngày 14/7/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2420/QĐ-UBND về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 01 tập thể và 01 cá nhân thuộc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Quảng Bình có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016 - 2020. 
Tập thể đó là Phòng Tổng hợp, Nhân sự và Kiểm soát nội bộ và cá nhân là ông Đinh Quang Hiếu, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Quảng Bình.

Việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh nhằm biểu dương những tập thể, cá nhân là tấm gương tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Quảng Bình, tạo động lực để tập thể, cán bộ trong ngành phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần vào việc thực hiện chính sách tiền tệ cũng như đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

N.Q

[Trở về]