VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Chủ tịch UBND tỉnh tặng thưởng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân xuất sắc về thực hiện chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến 
(Quang Binh Portal) - Ngày 15/7/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2393/QĐ-UBND về việc tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp và thành tích xuất sắc trong công tác.
Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng thưởng Bằng khen cho 03 tập thể và 03 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.

Cụ thể, 03 tập thể đó là: Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quảng Trạch; Ban Chính trị, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bố Trạch; Ban Chính trị, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tuyên Hóa. Các cá nhân xuất sắc gồm: Thượng tá Bùi Minh Huấn (Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quảng Ninh); Thượng úy Mai Văn Định (Nhân viên chính sách, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Minh Hóa); đồng chí Trần Xuân Hội (Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Lộc Ninh, thành phố Đồng Hới).

Hồng Lựu

[Trở về]