VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Chú trọng nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường đến năm 2021 
(Quang Binh Portal) - Với nhiệm vụ được giao chủ trì Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trong nhà trường” đến năm 2021, thời gian qua, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) đã chủ động, kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn, triển khai thực hiện và đạt nhiều kết quả tích cực.
Đến nay, 100% các trường đã quán triệt và triển khai thực hiện Đề án, chú trọng bồi dưỡng, nâng cao chất lượng của đội ngũ giáo viên dạy giáo dục công dân/giáo dục pháp luật (GDCD/GDPL). Số lượng giáo viên dạy môn GDCD trong các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông có 246 người. Từ năm 2017 - 2021, toàn ngành đã tổ chức được 08 lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ giáo viên dạy GDCD/GDPL.

Bên cạnh đó, Sở GDĐT cũng chủ động, tăng cường việc phối hợp giữa các ngành có liên quan trong việc thực hiện công tác PBGDPL, trong đó đã liên kết với Sở Tư pháp tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng nghiệp vụ PBGDPL cho giáo viên dạy môn GDCD/GDPL nhiều đơn vị trường học trên địa bàn toàn tỉnh; phối hợp trong việc thành lập, chỉ đạo Câu lạc bộ Thanh niên với pháp luật; Công an Quảng Bình tuyên truyền PBGDPL cho học sinh tại các trường học pháp luật về giao thông, pháp luật về phòng, chống ma túy, tệ nạn xã hội...; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh thực hiện chuyên đề về công tác PBGDPL trong nhà trường...

Đặc biệt, hiện đã có 100% trường học thành lập Hội đồng hoặc Ban PBGDPL, cử cán bộ phụ trách công tác PBGDPL; 100% cán bộ phụ trách công tác PBGDPL của các trường được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ PBGDPL; 100% trường học có đủ giáo viên giảng dạy môn đạo đức, GDCD/GDPL; 100% giáo viên dạy môn GDCD/GDPL được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật; 100% học sinh, sinh viên các cấp học được học tập môn đạo đức, GDCD/GDPL theo chương trình chính khóa; 100% trường học đã có Trang Thông tin điện tử; có Tủ sách Pháp luật hoặc Ngăn sách Pháp luật và quản lý, khai thác có hiệu quả. Cùng với việc ứng dụng công nghệ thông tin trong PBGDPL, 100% các trường thực hiện đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL ngoại khóa; xây dựng chương trình PBGDPL ngoại khóa phù hợp với từng cấp học, trình độ đào tạo; 100% trường học đã bố trí kinh phí triển khai công tác PBGDPL, đầu tư trang thiết bị, phương tiện đáp ứng nhu cầu công tác dạy và học môn đạo đức, GDCD/GDPL chính khóa.

Thông qua công tác PBGDPL trong các trường, cơ sở giáo dục được tiến hành thường xuyên, có nề nếp đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức tôn trọng pháp luật và hành vi nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật của nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục lẫn người học; đồng thời góp phần ổn định môi trường giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cũng như tăng cường hiệu quả quản lý Nhà nước về giáo dục.

PV Minh Huyền

[Trở về]