VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Chuyển động mạnh trong xây dựng nông thôn mới

(Website Quảng Bình) - Theo Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh, đến nay, toàn tỉnh có 100% xã đã tổ chức triển khai công bố quy hoạch; 133/141 xã cắm mốc chỉ giới (chiếm 94,3%); 108/141 xã được phê duyệt quy hoạch trung tâm xã (chiếm 76,6%).
Tính đến cuối tháng 7/2013, trên địa bàn tỉnh có 01 xã đạt 17 - 19 tiêu chí; 10 xã đạt từ 13 - 16 tiêu chí; 18 xã đạt từ 10 - 12 tiêu chí; 76 xã đạt từ 05 - 09 tiêu chí...

7 tháng đầu năm, người dân trong tỉnh đã hiến thêm khoảng 242,60 nghìn m2 đất, với tổng giá trị ước tính trên 17,3 tỷ đồng; tự nguyện phá dỡ hàng rào, cây cối với giá trị ước tính hơn 7,7 tỷ đồng để xây dựng các công trình hạ tầng. Các huyện: Minh Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Trạch, Bố Trạch, Lệ Thủy… là các địa phương tích cực trong phong trào hiến đất, tài sản, ngày công để xây dựng NTM.

Toàn tỉnh đã cứng hóa được 9,21 km đường liên xã, 41,95 km đường liên thôn, 24,985 km đường ngõ, xóm và 12,582 km đường nội đồng. Bên cạnh đó, các địa phương cũng đã kiên cố hóa được trên 20,33 km kênh mương, xây dựng 205 cống thoát nước, xây mới và sửa chữa 2 trạm bơm; xây dựng mới và tu sửa 85 phòng học cùng nhiều công trình phục vụ sự nghiệp giáo dục khác; xóa được 51 nhà tạm, nhà dột nát…

Tổng nguồn vốn huy động cho việc xây dựng NTM trong 7 tháng năm 2013 của tỉnh đạt 498,633 tỷ đồng (bao gồm các nguồn vốn ngân sách, tín dụng, doanh nghiệp, đóng góp của cộng đồng dân cư và nguồn vốn khác).

Trong xây dựng NTM, ở các địa phương đã xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo như: Ban hành thiết kế, dự toán mẫu trong xây dựng đường giao thông và một số hạng mục trong xây dựng trường học, thủy lợi; trực tiếp hỗ trợ xi măng cho các xã để kiên cố hóa đường giao thông nông thôn, kênh mương…

Hồng Lựu

[Trở về]