Khắc sâu lời Bác, đoàn kết để phát triển 
Thời điểm này 72 năm trước đánh dấu mốc son chói lọi trong lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm, giải phóng dân tộc của đất nước ta. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, hưởng ứng Lời kêu gọi Toàn quốc kháng...
Xem tiếp
“Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng...” 
Thời gian càng lùi xa, giá trị lý luận và thực tiễn của tác phẩm "Đạo đức cách mạng" càng được các thế hệ cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) và nhân dân ta nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn, càng trở...
Xem tiếp
Đào luyện ra những lớp người “vừa hồng, vừa chuyên” 
Là nhà giáo dục vĩ đại, với tinh thần “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”, Hồ Chí Minh thường căn dặn các thầy giáo, cô giáo phải yêu nghề,...
Xem tiếp
Người là Hồ Chí Minh 
Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất, chính trị gia thiên tài mà còn là một nhà đạo đức chân chính bởi Người không ngừng tự tu dưỡng để hướng tới chân...
Xem tiếp
Nghĩ về lời khuyên của Bác Hồ với văn học, nghệ thuật Việt Nam 
Nói về Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong lòng mỗi người chúng ta luôn thầm nghĩ về Bác, không chỉ đối với sự nghiệp cách mạng cao cả, vĩ đại của Người mà còn ở những lời ân cần nhắc nhở, dạy bảo và vai...
Xem tiếp
Thủ đô Hà Nội trong trái tim Chủ tịch Hồ Chí Minh 
“Cả nước nhìn về Thủ đô ta. Thế giới trông vào Thủ đô ta. Tất cả chúng ta phải ra sức giữ gìn trật tự, an ninh, làm cho Thủ đô ta thành một Thủ đô bình yên, tươi đẹp, mạnh khỏe cả về vật chất...
Xem tiếp
Cả cuộc đời là nước, là dân...! 
Cuộc đời Hồ Chí Minh là một biểu tượng trong sáng, cao đẹp về chí khí cách mạng kiên cường, tinh thần độc lập tự chủ, lòng yêu nước, yêu nhân dân tha thiết, đạo đức cần, kiệm, liêm, chính, chí công...
Xem tiếp
Sáng ngời phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh 
Cùng với sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, phong cách của Người là một phần quan trọng tạo nên sự toàn vẹn, tầm vóc vĩ đại của anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất Hồ Chí Minh.

Xem tiếp
Rèn luyện phong cách công tác của người đứng đầu 
Rèn luyện phong cách công tác của cán bộ, nhất là của cán bộ lãnh đạo, cán bộ chủ chốt, người đứng đầu tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương theo tư tưởng Hồ Chí Minh là yếu tố quan trọng để tăng...
Xem tiếp
Phong cách lãnh đạo Hồ Chí Minh 
Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng và dân tộc ta. Người để lại cho chúng ta những di sản tư tưởng cao quý, nổi bật trong đó là phong cách lãnh đạo Hồ Chí Minh.
Xem tiếp