Thể chế dân chủ và pháp quyền nhân nghĩa buổi đầu khởi dựng Nhà nước CM Việt Nam 
Vào lúc nhiều nơi trên thế giới vẫn bị bao phủ bởi chính trị cường quyền của chế độ phong kiến chuyên chế, thực dân bạo ngược hay cộng hòa tư sản thì Chủ tịch Hồ Chí Minh đã giương cao ngọn cờ dân...

Xem tiếp
Hồ Chí Minh với Lênin và cách mạng tháng mười Nga 
Cách đây hơn một thế kỷ, ngày 7-11-1917, cách mạng Tháng Mười Nga nổ ra, đánh dấu sự thắng lợi của Chủ nghĩa Mác - Lê-nin ở nước Nga. Trong quá trình đi tìm đường cứu nước, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc...
Xem tiếp
Vững bước trên con đường Bác đã chọn 
Cách đây hơn một thế kỷ, từ bến cảng Nhà Rồng, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành lên tàu ra đi tìm đường cứu nước và đã tìm thấy con đường đi của độc lập, tự do, hạnh phúc, của chủ nghĩa...
Xem tiếp
Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người làm rạng rỡ non sông, đất nước Việt Nam 
Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa yêu nước, đã hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và tự do, hạnh phúc của nhân dân.
Xem tiếp
Học tập phong cách viết báo của Bác Hồ 
Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là người sáng lập và lãnh đạo Đảng ta, Nhà nước ta, mà còn là người sáng lập và chỉ đạo nền báo chí cách mạng Việt Nam. Kể từ ngày báo Thanh Niên, cơ quan của Hội Việt...
Xem tiếp
Hồ Chí Minh - một mẫu mực của tinh thần khoan dung văn hóa 
Chủ tịch Hồ Chí Minh là một nhà văn hóa kiệt xuất, bởi Người là mẫu mực của tinh thần khoan dung văn hóa, là hiện thân rực rỡ của nền văn hóa hòa bình, của đường lối ngoại giao hòa bình, đối thoại...
Xem tiếp
Học Bác Hồ làm báo chuyên nghiệp 
Bác Hồ - vị lãnh tụ muôn vàn kính yêu của dân tộc Việt Nam, cũng chính là người sáng lập ra nền báo chí cách mạng Việt Nam, và là một nhà báo vĩ đại. Trong khoảng 50 năm cầm bút, Bác là tác giả của...
Xem tiếp
Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người làm rạng rỡ non sông, đất nước Việt Nam 
Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa yêu nước, đã hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và tự do, hạnh phúc của nhân dân.
Xem tiếp
Phát huy quyền và trách nhiệm cử tri trong bầu cử theo lời căn dặn của Bác Hồ 
Ngày 23 tháng 5 tới đây, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Để phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của Nhân dân trong công cuộc...
Xem tiếp
“Lòng dân” - điểm tựa vững chắc để xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước 
Xuyên suốt cuộc đời cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn chú trọng đến việc quy tụ lòng dân, nhất là nhân dân lao động. Bởi, theo Người “Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân....
Xem tiếp