Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022) Chủ tịch Hồ Chí Minh lan tỏa tấm gương sáng ngời 
Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người hội tụ, kết tinh trí tuệ và tư tưởng, tình cảm và đạo đức, nhân cách và lối sống của con người và dân tộc Việt Nam. Người tiêu biểu cho cốt cách và bản lĩnh, lương tâm...
Xem tiếp
70 năm tác phẩm 'Tự phê bình và phê bình' của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
 70 năm đã trôi qua, nhưng những nội dung Bác đã đề cập trong tác phẩm “Tự phê bình và phê bình” vẫn luôn nóng hổi tính thời sự và có giá trị thiết thực.
Xem tiếp
Lời dạy của Bác Hồ trên Báo Cứu quốc về xây dựng chính quyền Cách mạng 
Kể từ năm 1945 đến 1955, Bác Hồ đã viết và đăng trên Báo Cứu quốc khoảng 400 bài báo.
Xem tiếp
Biểu tượng chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh trên tiền giấy Việt Nam 
Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh trên tiền giấy Việt Nam(1) là một biểu tượng văn hoá của quốc gia, bao hàm cả giá trị hiện thực và giá trị tinh thần cho tiền tệ nói riêng, văn hoá Việt Nam nói chung....
Xem tiếp
Tầm nhìn thời đại và tư duy độc lập, sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên hành trình tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc 
Với tầm nhìn thời đại, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã làm sáng rõ con đường cách mạng Việt Nam, soi đường, chỉ lối cho Đảng và dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Một hành trình cứu nước...
Xem tiếp
"Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi" 
Văn hóa hiểu một cách chung nhất chính là sự hiểu biết, tài năng, trí tuệ, đạo đức, lối sống, tâm hồn, v.v.. của con người và của mỗi cộng đồng quốc gia, dân tộc trong mối quan hệ với xã hội và tự...
Xem tiếp
"Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi" 
Văn hóa hiểu một cách chung nhất chính là sự hiểu biết, tài năng, trí tuệ, đạo đức, lối sống, tâm hồn, v.v.. của con người và của mỗi cộng đồng quốc gia, dân tộc trong mối quan hệ với xã hội và tự...
Xem tiếp
'Sự giản dị là tột cùng của sự sâu sắc và vĩ đại!' 
Trên 50 năm nghiên cứu và kể chuyện về Bác, GS.TS Hoàng Chí Bảo tâm sự, học đạo đức của Bác không phải nói điều cao xa mà thực hành từ đức tính giản dị nhất.
Xem tiếp
Hồ Chí Minh - Người Cộng sản vĩ đại 
"Hồ Chí Minh là người mà tôi dành nhiều thời gian nhất trong cuộc đời nghiên cứu lịch sử để tìm hiểu được đích thực tính cách của ông. Tôi đã bỏ tiền túi ra để đi từ Mỹ sang Pháp và Liên Xô...
Xem tiếp
Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam 
Quan điểm, tư tưởng về văn hóa nghệ thuật của Hồ Chí Minh luôn luôn có ý nghĩa định hướng cho việc xây dựng nền văn hóa, văn nghệ cách mạng Việt Nam.

 

 

Xem tiếp