Ở Cụ Hồ, mỗi người có thể học một số điều làm cho mình trở thành tốt hơn 
Đã có nhiều bài viết về phong cách của Bác Hồ: phong cách sống, phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo…Tất cả đều nhuần nhuyễn hài hòa trong cuộc sống của Người. Khó có chân dung nhân cách...
Xem tiếp
“Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại mở ra con đường giải phóng cho các dân tộc” 
Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 50 ngày thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại (7/11/1917 - 7/11/1967), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bài “Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại mở ra con đường...
Xem tiếp
Chủ tịch Hồ Chí Minh - người thầy của báo chí cách mạng Việt Nam 
Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, danh nhân văn hóa thế giới, chính Người đã đặt nền móng tư tưởng, đạo đức, phong cách báo chí cách mạng Việt Nam. Lúc đương thời, dù bận...
Xem tiếp
Tinh thần Hồ Chí Minh ở Mỹ Latinh 
Ngày 2-9-1969 là một ngày không thể nào quên đối với rất nhiều người Mỹ Latinh. Những phương tiện thông tin của các nước chúng tôi thời đó, mà đa số đều bị các chế độ độc tài kiểm duyệt, trong một...
Xem tiếp
Chủ tịch Hồ Chí Minh, người khởi xướng mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Triều Tiên 
Trải qua gần 70 năm, mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Triều Tiên do Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng vẫn tiếp tục bền chặt và ngày càng sâu sắc.
Xem tiếp
Đoàn kết quốc tế theo Di chúc của Bác Hồ 
Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh rất quan tâm đến vấn đề đoàn kết. Những lời căn dặn của Người trong Di chúc về đoàn kết quốc tế là định hướng quan trọng cho...
Xem tiếp
Bài học lãnh đạo quản lý từ cách ứng xử của Bác Hồ 
Không chỉ tiêu biểu cho tinh thần yêu nước, thương dân, trí tuệ và nhãn quan chính trị nhạy bén, năng lực thực tiễn và dự báo thiên tài, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn là hiện thân của phong cách ứng xử...
Xem tiếp
Học tập lòng biết ơn của Bác Hồ 
Bác Hồ luôn dành tình yêu vô hạn và đặt ra yêu cầu cao trong thực hiện chính sách đối với các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và coi đây là chính sách cấp bách trước mắt, cũng như là nhiệm...
Xem tiếp
Hồ Chí Minh - Một chính khách nổi bật trên truyền thông quốc tế 
Theo thống kê chưa đầy đủ đã có trên 200 tác phẩm và các công trình nghiên cứu, hàng trăm tạp chí, hàng ngàn bài báo viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Xem tiếp
Những dự báo thiên tài trong Di chúc Bác Hồ 
Sau khi từ Trung Quốc về Pắc Bó, Người viết tập diễn ca “Lịch sử nước ta” và ở câu kết, Bác khẳng định: “Việt Nam độc lập - 1945".
Xem tiếp