Thủ đô Hà Nội trong trái tim Chủ tịch Hồ Chí Minh 
“Cả nước nhìn về Thủ đô ta. Thế giới trông vào Thủ đô ta. Tất cả chúng ta phải ra sức giữ gìn trật tự, an ninh, làm cho Thủ đô ta thành một Thủ đô bình yên, tươi đẹp, mạnh khỏe cả về vật chất...
Xem tiếp
Cả cuộc đời là nước, là dân...! 
Cuộc đời Hồ Chí Minh là một biểu tượng trong sáng, cao đẹp về chí khí cách mạng kiên cường, tinh thần độc lập tự chủ, lòng yêu nước, yêu nhân dân tha thiết, đạo đức cần, kiệm, liêm, chính, chí công...
Xem tiếp
Sáng ngời phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh 
Cùng với sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, phong cách của Người là một phần quan trọng tạo nên sự toàn vẹn, tầm vóc vĩ đại của anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất Hồ Chí Minh.

Xem tiếp
Rèn luyện phong cách công tác của người đứng đầu 
Rèn luyện phong cách công tác của cán bộ, nhất là của cán bộ lãnh đạo, cán bộ chủ chốt, người đứng đầu tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương theo tư tưởng Hồ Chí Minh là yếu tố quan trọng để tăng...
Xem tiếp
Phong cách lãnh đạo Hồ Chí Minh 
Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng và dân tộc ta. Người để lại cho chúng ta những di sản tư tưởng cao quý, nổi bật trong đó là phong cách lãnh đạo Hồ Chí Minh.
Xem tiếp
“Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công” 
Đó là lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh được trích trong bài nói chuyện tại Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ II, năm 1961. Người gửi đến quốc dân đồng bào thông điệp về sức mạnh của...
Xem tiếp
Nhớ lời Bác dạy “Vui Xuân không quên nhiệm vụ” 
Trong suốt cuộc đời mình, mỗi dịp Tết đến, Xuân về, Bác Hồ luôn mong muốn người dân có được cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Trong 24 năm làm Chủ tịch nước, năm nào Bác cũng chuẩn bị thơ và thư chúc tết...
Xem tiếp
Bác Hồ với văn hóa Tết 
Chủ tịch Hồ Chí Minh là “vị anh hùng giải phóng dân tộc và là nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam”. Đó là đánh giá của Tổ chức giáo dục, khoa học, văn hóa của Liên hiệp quốc (UNESCO) nhân...
Xem tiếp
Bài viết của Chủ tịch Quốc hội kỷ niệm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên 
Kỷ niệm 72 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội Việt Nam (6-1-1946 - 6-1-2018), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã có bài viết ôn lại những thành tựu của Quốc hội đã đạt được trong...

Xem tiếp
Nghệ thuật dùng người, trọng dụng nhân tài của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
Từ xa xưa, ông cha ta đã coi hiền tài là nguyên khí quốc gia. Với Hồ Chí Minh, truyền thống đó càng được phát huy cao độ và nâng tầm thành tư tưởng, thành nghệ thuật dùng người, trọng dụng nhân tài....
Xem tiếp