Quý I/2019, tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt 994 tỷ đồng 
(Quang Binh Portal) - Thông tin từ Cục Thuế cho biết, quý I/2019, tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt 994 tỷ đồng, đạt 22,1% kế hoạch, trong đó thu nội địa 891 tỷ đồng, đạt 19,8% kế hoạch; thu thuế...
Xem tiếp
Tháng 10/2018, kim ngạch xuất, nhập khẩu qua Cửa khẩu quốc tế Cha Lo đạt hơn 85 triệu USD 
(Quang Binh Portal) - Theo Ban Quản lý Khu Kinh tế cho biết, tháng 10/2018, kim ngạch tại Cửa khẩu quốc tế Cha Lo đạt 85,1 triệu USD, đạt 75% so với cùng kỳ năm 2017, trong đó xuất khẩu 1,6 triệu...
Xem tiếp
9 tháng, khách du lịch đến Quảng Bình đạt hơn 03 triệu lượt 
(Quang Binh Portal) - Theo thông tin từ Sở Du lịch cho biết, 9 tháng năm 2018, tổng số lượt khách du lịch đến Quảng Bình đạt hơn 03 triệu lượt, tăng 18,4% so cùng kỳ, trong đó khách quốc tế 129.751...
Xem tiếp
9 tháng, sản lượng thủy sản đạt hơn 62.000 tấn 
(Quang Binh Portal) - Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, thời gian qua, lĩnh vực thủy sản trên địa bàn tỉnh có sự tăng trưởng khá trong cả đánh bắt và nuôi trồng. Sản lượng thủy...
Xem tiếp
Quý III/2018, các doanh nghiệp tại khu công nghiệp, khu kinh tế nộp thuế đạt 114% so với cùng kỳ Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Theo thông tin từ Ban Quản lý Khu Kinh tế cho biết, quý III/2018, các doanh nghiệp tại khu công nghiệp, khu kinh tế (KCN, KKT) đã có sự tăng trưởng, mở rộng quy mô sản xuất...
Xem tiếp
8 tháng, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt hơn 2.300 tỷ đồng 
(Quang Binh Portal) - Thời gian qua, nhờ việc triển khai sớm, đồng bộ và tập trung chỉ đạo quyết liệt các giải pháp đề ra của các cấp, ngành, đơn vị, địa phương nên tình hình tài chính - ngân sách...
Xem tiếp
6 tháng đầu năm, tổng trọng lượng hàng hóa xuất nhập khẩu đạt 1.619 nghìn tấn Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Trong 6 tháng đầu năm 2018, tổng số lượng tờ khai xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh đạt 10.112 tờ với tổng trọng lượng hàng hóa đạt 1.619 nghìn tấn, giảm 4,8% so với cùng kỳ...
Xem tiếp
Huyện Lệ Thủy: Thu ngân sách trên 107 tỷ đồng, đạt 83% kế hoạch 
(Quang Binh Portal) - Bằng việc triển khai nhiều biện pháp đồng bộ tập trung chỉ đạo thu ngân sách, thường xuyên kiểm tra đôn đốc để tăng thu, chống thất thu; làm tốt công tác tuyên truyền, hỗ trợ...
Xem tiếp
Toàn tỉnh có 11/15 khoản thu đạt và vượt tiến độ so dự toán được giao 
(Quang Binh Portal) - Ngay từ đầu năm 2018, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo thu ngân sách Nhà nước với nhiều giải pháp tích cực và quyết liệt nên kết quả thu ngân sách 6 tháng đạt khá so với kế hoạch...
Xem tiếp
6 tháng đầu năm 2018: Tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện Bố Trạch đạt hơn 122 tỷ đồng 
(Quang Binh Portal) - Ngày 22/6/2018, Chi cục Thuế huyện Bố Trạch đã tổ chức hội nghị tuyên dương người nộp thuế và đối thoại doanh nghiệp lần thứ nhất năm 2018. Đây là năm đầu tiên Chi cục thuế...
Xem tiếp