VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
Năm 2016, tổng thu ngân sách do ngành Thuế thực hiện trên địa bàn toàn tỉnh 3.029,6 tỷ đồng Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh, năm 2016, tổng thu ngân sách do ngành Thuế thực hiện trên địa bàn toàn tỉnh là 3.029,6 tỷ đồng, đạt 108,2 % dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 17,3%...
Xem tiếp
Thu ngân sách Nhà nước vượt dự toán thu năm 2016 
(Quang Binh Portal) - Thông tin từ Cục Thuế cho biết, tổng thu ngân sách Nhà nước cả năm đạt 3.067 tỷ đồng, vượt dự toán 67 tỷ đồng (dự toán 3.000 tỷ đồng). Khoản thu vượt cao nhất...
Xem tiếp
9 tháng đầu năm 2016, khối lượng vốn đầu tư Nhà nước quản lý trên địa bàn tỉnh ước thực hiện 2.473 tỷ đồng 
(Quang Binh Portal) - Xác định xây dựng cơ bản là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần tích cực thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thời gian qua, các cấp, các ngành và địa phương...
Xem tiếp
Toàn tỉnh có 21 doanh nghiệp đạt doanh thu hơn 100 tỷ đồng/năm 
(Quang Binh Portal) - Theo thông tin từ Hội Doanh nghiệp tỉnh cho biết, toàn tỉnh hiện có khoảng 4.100 doanh nghiệp (DN) đăng ký hoạt động với tổng nguồn vốn 16.350 tỷ đồng. Phần lớn các DN đều có...
Xem tiếp
7 tháng đầu năm, doanh thu khách sạn, nhà hàng, du lịch đạt 1.155,5 tỷ đồng 
(Quang Binh Portal) - Theo thông tin từ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, thời gian qua, hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh phát triển nhanh do lợi thế có nhiều cảnh quan thiên nhiên đẹp, cơ sở hạ...
Xem tiếp
Doanh thu vận tải 7 tháng đầu năm đạt 1.400,7 tỷ đồng, tăng 7,4% so với cùng kỳ 
(Quang Binh Portal) - Theo thông tin từ Sở Giao thông Vận tải cho biết, từ đầu năm đến nay, tổng doanh thu vận tải đạt 1.400,7 tỷ đồng, tăng 7,4% so với cùng kỳ, riêng tháng 7/2015 đạt 201,6 tỷ đồng.
Xem tiếp
6 tháng đầu năm, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài cam kết tài trợ gần 5,5 triệu USD 
(Quang Binh Portal) - Toàn tỉnh hiện có 30 dự án do các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) tài trợ, trong đó 6 tháng đầu năm 2015 đã tiếp nhận 16 dự án với tổng số vốn cam kết 5.479.816 USD.
Xem tiếp
6 tháng đầu năm, huy động từ dân trên 30 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới 
(Quang Binh Portal) - Theo thông tin từ Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh cho biết, thời gian qua, các cấp, các ngành và địa phương trên địa bàn tỉnh...
Xem tiếp
6 tháng đầu năm, có 2.102 lượt khách tham quan tuyến du lịch khám phá hệ thống hang động Tú Làn 
(Quang Binh Portal) - Theo thông tin từ Công ty TNHH MTV Chua Me Đất (Oxalis) cho biết, 06 tháng đầu năm 2015, đơn vị đã tổ chức 299 tour với 2.102 lượt khách tham quan tuyến du lịch khám phá hệ...
Xem tiếp
6 tháng đầu năm, thu ngân sách tăng hơn 22% so cùng kỳ 
(Quang Binh Portal) - Theo thông tin từ Cục Thuế tỉnh cho biết, 6 tháng đầu năm, các chi cục, đơn vị trực thuộc của ngành đã có sự đổi mới trong hoạt động thu thuế theo tinh thần bám sát địa bàn,...
Xem tiếp