VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Công bố Chỉ số Cải cách hành chính năm 2019 của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 26/02/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 521/QĐ-UBND về việc công bố Chỉ số Cải cách hành chính năm 2019 của các sở, ban, ngành và huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.
Theo đó, UBND tỉnh đã công bố Chỉ số Cải cách hành chính năm 2019 của 21 sở, ban, ngành, đó là: Sở Giao thông Vận tải đạt 95,65%; Sở Tư pháp 94,70%; Văn phòng UBND tỉnh 94,58%; Sở Tài nguyên và Môi trường 93,12%; Sở Công Thương 91,95%; Ban Quản lý Khu Kinh tế 91,87%; Sở Khoa học và Công nghệ 91,78%; Sở Kế hoạch và Đầu tư 91,77%; Sở Nội vụ 91,69%; Sở Tài chính 91,49%; Sở Xây dựng 90,48%; Thanh tra tỉnh 88,89%; Sở Thông tin và Truyền thông 86,64%; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 86,53%; Sở Du lịch 85,57%; Sở Y tế 85,40%; Sở Văn hóa và Thể thao 84,01%; Sở Lao động -Thương binh và Xã hội 83,36%; Ban Dân tộc 80,94%; Sở Giáo dục và Đào tạo 78,72%.

Cùng với đó, 08 địa phương trên địa bàn tỉnh cũng có Chỉ số Cải cách hành chính, cụ thể: UBND huyện Tuyên Hóa 85,19%; UBND thành phố Đồng Hới 84,44%; UBND huyện Lệ Thủy 84,42%; UBND huyện Quảng Ninh 82,94%; UBND thị xã Ba Đồn 81,35%; UBND huyện Bố Trạch 81,27%; UBND huyện Minh Hóa 75,00%; UBND huyện Quảng Trạch 73,48%.

Việc công bố Chỉ số Cải cách hành chính để lấy làm cơ sở đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, năng lực lãnh đạo, điều hành và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp. Đây cũng là một trong những tiêu chí đánh giá, bình xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng hàng năm cho tập thể, cá nhân theo Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh.

Minh Huyền

[Trở về]