VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Công bố Chỉ số PAPI 2019: Chỉ số về trách nhiệm giải trình với người dân của tỉnh Quảng Bình thuộc nhóm các tỉnh, thành phố đạt điểm cao nhất cả nước Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Theo Báo cáo Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) năm 2019, tỉnh Quảng Bình có 3/8 chỉ số ở nhóm các tỉnh, thành phố đạt điểm cao nhất là tham gia của người dân ở cấp cơ sở (5,40 điểm), trách nhiệm giải trình với người dân (5,39 điểm) và quản trị điện tử (4,09 điểm).
Bên cạnh đó, có 4/8 chỉ số đạt điểm thuộc nhóm trung bình cao là công khai minh bạch ở cấp tỉnh (5,55 điểm), kiểm soát tham nhũng trong khu vực công cấp tỉnh (7,00 điểm), cung ứng dịch vụ công ở cấp tỉnh (7,37 điểm) và quản trị môi trường (3,74 điểm). Riêng chỉ số thủ tục hành chính công (7,31 điểm) thuộc nhóm trung bình thấp của cả nước.

Kết quả, tỉnh Quảng Bình đạt 45,84 điểm thuộc nhóm các tỉnh cao nhất cả nước; xếp thứ 13/63 tỉnh, thành phố về Chỉ số PAPI năm 2019.

Chỉ số PAPI bao gồm 08 chỉ số nội dung gồm tham gia của người dân ở cấp cơ sở; công khai, minh bạch trong ra quyết định; trách nhiệm giải trình với người dân; kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; thủ tục hành chính công; cung ứng dịch vụ công; quản trị môi trường và quản trị điện tử với 28 nội dung thành phần, trên 120 chỉ tiêu chí, hơn 550 câu hỏi về nhiều vấn đề chính sách của Việt Nam. Đây là nỗ lực hợp tác nghiên cứu giữa Trung tâm Nghiên cứu Phát triển - Hỗ trợ Cộng đồng (CECODES) thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật Việt Nam và Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam từ năm 2009 và Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Trung ương và địa phương.

Chỉ số PAPI là công cụ đo lường trải nghiệm và cảm nhận của người dân thường niên nhằm mục đích so sánh hiệu quả, chất lượng quản trị, điều hành của bộ máy Nhà nước, cung cấp dịch vụ công của chính quyền 63 tỉnh, thành phố, thúc đẩy quản trị hiệu quả và chủ động đáp ứng nhu cầu của người dân.

Mai Anh

[Trở về]