VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh 
(Quang Binh Portal) - Ngày 27/5/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1718/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
Theo đó, có 05 Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành gồm: Thủ tục hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch Covid-19; thủ tục hỗ trợ hộ kinh doanh phải tạm ngừng kinh doanh do đại dịch Covid-19; thủ tục hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc do đại dịch Covid-19 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; thủ tục hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do đại dịch Covid-19; Thủ tục hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động phải ngừng việc do đại dịch Covid-19.

Quyết định nêu cụ thể thời hạn giải quyết, địa điểm thực hiện, phí, lệ phí, căn cứ pháp lý, nơi hận hồ sơ, trả kết quả...

UBND tỉnh yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm y sao gửi UBND các xã, phường, thị trấn; chỉ đạo việc công khai và tổ chức thực hiện thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định theo quy định.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/5/2020.

Hồng Mến

[Trở về]