VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Công bố kết quả đánh giá chung việc giải quyết thủ tục hành chính quý I/2022 của sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố 
(Quang Binh Portal) - Ngày 25/4/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1052/QĐ-UBND công bố kết quả đánh giá chung việc giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) quý I/2022 của sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên cơ sở kết quả khảo sát, thu thập ý kiến đánh giá của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, kết quả đánh giá trực tuyến đối với việc giải quyết TTHC trên chức năng “Đánh giá trực tuyến việc giải quyết TTHC” của Cổng Dịch vụ công tỉnh.
Theo đó, đối với các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh: Ban Quản lý Khu Kinh tế 99,5%; Sở Kế hoạch và Đầu tư 95,25%; Sở Khoa học và Công nghệ 93,85%; Ban Dân tộc 93,75%; Sở Giao thông vận tải 93,55%; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 93,3%; Sở Xây dựng 93,15%; Sở Thông tin và Truyền thông 92,15%; Sở Văn hóa, Thể Thao 91,75%; Sở goại vụ 91,65%; Sở Tài chính 91,25%; Sở Du lịch 90,7%; Sở Công Thương 89,2%; Sở Giáo dục - Đào tạo 89,0%; Sở Tài nguyên - Môi trường 87,95%; Sở Tư phá 87,55%; Sở Nội vụ 81,8%; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 81,75%; Thanh tra tỉnh 77,4%; Sở Y tế 72,35%.

Kết quả đánh giá đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố: Ba Đồn 78,9%; Tuyên Hóa 77,6%; Đồng Hới 76,7%; Quảng Ninh 76,3%; Quảng Trạch 74,9%; Lệ Thủy 74,0%; Bố Trạch 68,7%; Minh Hóa 67,75%.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh công bố Kết quả đánh giá theo từng TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp sở Quý I/năm 2022; xử lý kết quả đánh giá đối với phòng, ban, đơn vị trực thuộc và cán bộ, công chức, viên chức theo quy định.

UBND các huyện, thị xã, thành phố công bố kết quả đánh giá theo từng TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện và kết quả đánh giá chung việc giải quyết TTHC của cấp xã Quý I/2022; xử lý kết quả đánh giá đối với phòng, ban, đơn vị trực thuộc, UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn và cán bộ, công chức, viên chức theo quy định, hoàn thành trước ngày 15/5/2022.

PV Hồng Mến

[Trở về]