VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Công bố kết quả đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công tỉnh của các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong quý III/2021 Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 12/10/2021, UBND tỉnh đã có Quyết định số 3260/QĐ-UBND về việc công bố kết quả đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công tỉnh của các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong quý III/2021.
Theo đó, kết quả đánh giá của các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, cụ thể: Ban Quản lý Khu Kinh tế 91.7%; Sở Tài chính 91.65%; Sở Khoa học và Công nghệ 90.75%; Sở Thông tin và Truyền thông 86.9%; Sở Kế hoạch và Đầu tư 86.7%; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 86.25%; Sở Xây dựng 85.35%; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 85.3%; Sở Nội vụ 84.95%; Sở Tư pháp 81.55%; Sở Tài nguyên và Môi trường 80.9%; Sở Công Thương 75.5%; Thanh tra tỉnh 75.0%; Sở Du lịch 73.9%; Sở Giáo dục và Đào tạo 73.1%; Sở Giao thông Vận tải 72.1%; Sở Văn hóa, Thể thao 71.7%; Ban Dân tộc 71.65%; Sở Y tế 68.8%; Sở Ngoại vụ 61.25%. Về kết quả đánh giá các huyện, thị xã, thành phố: Huyện Lệ Thủy 81.25%; thị xã Ba Đồn 78.95%; huyện Tuyên Hóa 74.1%; thành phố Đồng Hới 63.45%; huyện Quảng Ninh 58.0%; huyện Quảng Trạch 51.1%; huyện Minh Hóa 35.65%; huyện Bố Trạch 34.6%.

Đây là kết quả trên cơ sở khảo sát, thu thập ý kiến đánh giá của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và đánh giá trực tuyến đối với việc giải quyết thủ tục hành chính trên chức năng “Đánh giá trực tuyến việc giải quyết thủ tục hành chính” của Cổng Dịch vụ công tỉnh.

Đối với xử lý kết quả đánh giá theo quy định tại Điều 32 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố, Trung tâm Hành chính công tỉnh căn cứ kết quả đánh giá chung việc giải quyết thủ tục hành chính của đơn vị, địa phương mình và kết quả đánh giá việc giải quyết theo từng thủ tục hành chính trên chức năng “Đánh giá trực tuyến việc giải quyết thủ tục hành chính” của Cổng Dịch vụ công tỉnh để đánh giá các đơn vị, địa phương trực thuộc và cán bộ, công chức, viên chức theo quy định. Thủ trưởng các sở, ban, ngành có kết quả điểm đánh giá dưới 80%, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có kết quả điểm đánh giá dưới 70% có trách nhiệm báo cáo giải trình cho UBND tỉnh về việc chấn chỉnh, xử lý tồn tại, bất cập tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình; xây dựng giải pháp khắc phục trong thời gian tới theo quy định nhằm đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ của Thường trực Tỉnh ủy giao tại Thông báo số 263-TB/TU ngày 05/7/2021 về nâng cao các chỉ số cải cách hành chính của tỉnh.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm công bố kết quả đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính trong quý III/2021 của các xã, phường, thị trấn trên chức năng “Đánh giá trực tuyến việc giải quyết thủ tục hành chính” của Cổng Dịch vụ công tỉnh và chỉ đạo đơn vị trực thuộc, xã, phường, thị trấn trên địa bàn thực hiện nội dung đã quy định.

PV Minh Huyền

[Trở về]
Thông tin nổi bật

Tra cứu mã số thuế, 678.vn, Projectrunway.com.vn, Amelinda Hieu, Sieusaosanco.vn, nhipdapnhadat.com.vn, kitudacbiet.co, Du thuyền hạ long, Halong travel, Du lịch sapa, Du lịch hạ long, Tour đà nẵng


Chứng nhận ISO 9001, Chứng nhận ISO 22000, Chứng nhận ISO 14001, Chứng nhận CE Marking, Chứng nhận hợp quy, Chứng nhận ISO, Chứng nhận ISO 27001, Chứng chỉ an toàn, Chứng chỉ năng lực xây dựng, Làm lý lịch tư pháp