VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Công bố và xây dựng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với các thủ tục liên quan quy trình cấp điện trung áp Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 25/8/2021, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1649/UBND-KSTT về việc xây dựng dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục cấp điện trung áp, trong đó giao các sở chuyên ngành có thủ tục hành chính (TTHC) liên thông trình UBND tỉnh công bố và xây dựng quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trình UBND tỉnh phê duyệt trước ngày 30/9/2021. Tuy nhiên đến nay, một số sở, ngành vẫn chưa hoàn thành.
Để sớm hoàn thành việc xây dựng các dịch vụ công trực tuyến đối với TTHC liên thông trong quy trình dịch vụ cấp điện qua lưới trung áp tại Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về “một cửa liên thông” giữa cơ quan Nhà nước và Điện lực trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới trung áp trên địa bàn tỉnh, ngày 13/10/2021, UBND đã có Công văn số 2279/UBND-KSTT về việc công bố và xây dựng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với thủ tục liên quan quy trình cấp điện trung áp.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương rà soát các TTHC liên thông trong quy trình dịch vụ cấp điện qua lưới trung áp tại Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND đã được công bố, công khai trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh gồm: Thủ tục về chấp thuận xây dựng/cấp giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; thủ tục về cấp phép đối với hoạt động liên quan đến đê điều, hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi và thủ tục liên quan đến cấp phép thi công xây dựng công trình.

Cùng với đó, các sở, ngành liên quan trình UBND tỉnh công bố sửa đổi, bổ sung nội dung về thời gian thực hiện, cơ quan giải quyết TTHC (bao gồm cả cấp tỉnh và cấp huyện) của TTHC nêu trên áp dụng đối trường hợp công trình cấp điện qua lưới trung áp theo quy định tại Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND và văn bản quy phạm pháp luật có liên quan (dưới hình thức Quyết định công bố sửa đổi, bổ sung Danh mục TTHC); xây dựng quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của thủ tục áp dụng riêng đối trường hợp công trình cấp điện qua lưới trung áp thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh và cấp huyện, trình UBND tỉnh phê duyệt. Trường hợp thời gian thực hiện thủ tục liên thông thuộc phạm vi quản lý của Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định tại Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND là quá ngắn, chưa phù hợp thì khẩn trương phối hợp với Sở Công Thương để chỉnh sửa, trình UBND tỉnh phê duyệt.

Bên cạnh đó, Sở Công Thương chủ trì tổng hợp, hoàn thiện Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1430/UBND-NCVX ngày 02/8/2021 về việc xử lý văn bản quy phạm pháp luật sau rà soát; trong đó đảm bảo quy định đầy đủ TTHC liên thông của cơ quan Nhà nước có liên quan thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh về chấp thuận xây dựng/cấp phép thi công xây dựng công trình trong trong quy trình dịch vụ cấp điện qua lưới trung áp tại tỉnh Quảng Bình.

Ngoài ra, Công ty Điện lực Quảng Bình có trách nhiệm xây dựng quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của dịch vụ cấp điện qua lưới trung áp tại Công ty gửi Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện, trình UBND tỉnh phê duyệt; Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Công ty Điện lực Quảng Bình và Văn phòng UBND tỉnh thực hiện kết nối, tích hợp dịch vụ công trực tuyến liên thông trong quy trình dịch vụ cấp điện qua lưới trung áp lên Cổng Dịch vụ công của tỉnh sau khi được UBND tỉnh phê duyệt chậm nhất trong thời gian 01 tháng.

PV Minh Huyền

[Trở về]
Thông tin nổi bật

Tra cứu mã số thuế, 678.vn, Projectrunway.com.vn, Amelinda Hieu, Sieusaosanco.vn, nhipdapnhadat.com.vn, kitudacbiet.co, Du thuyền hạ long, Halong travel, Du lịch sapa, Du lịch hạ long, Tour đà nẵng


Chứng nhận ISO 9001, Chứng nhận ISO 22000, Chứng nhận ISO 14001, Chứng nhận CE Marking, Chứng nhận hợp quy, Chứng nhận ISO, Chứng nhận ISO 27001, Chứng chỉ an toàn, Chứng chỉ năng lực xây dựng, Làm lý lịch tư pháp