VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Công nhận 04 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021 
(Quang Binh Portal) - Ngày 23/3/2022, UBND tỉnh đã có Quyết định số 728/QĐ-UBND công nhận 04 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021 trên địa bàn tỉnh.
Theo đó, 04 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới gồm: Thái Thủy (huyện Lệ Thủy); Sơn Lộc (huyện Bố Trạch); Quảng Đông (huyện Quảng Trạch); Đồng Hóa (huyện Tuyên Hóa).

Được biết, tính đến cuối năm 2021, trên địa bàn tỉnh đạt bình quân 17,2 tiêu chí nông thôn mới/xã; có 88 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 07 xã so với năm 2020.

PV Hồng Mến

[Trở về]