VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Công nhận 75 Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 22/11/2021, UBND tỉnh đã có Quyết định số 3779/QĐ-UBND về việc công nhận, miễn nhiệm Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh.
Theo đó, UBND tỉnh công nhận 75 Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh là đại diện cán bộ, công chức, viên chức và sỹ quan trong lực lượng vũ trang Nhân dân của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Khối Đảng; sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc cấp tỉnh và đoàn thể, tổ chức khác trên địa bàn tỉnh. Một số Báo cáo viên tiêu biểu, đó là: Nguyễn Thị Tuyết Minh, Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Hồng Minh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; Nguyễn Viết Sỹ, Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh; Trần Chí Tiến, Giám đốc Sở Tư pháp; Mai Hồng Ngọc, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Đặng Đông Hà, Phó Giám đốc Sở Du lịch; Trần Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Tài chính; Hoàng Quốc Việt, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Lê Thị Vũ Hà, Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức, Văn phòng UBND tỉnh; Dương Thị Bình, Phó trưởng Phòng Nội chính - Văn xã, Văn phòng UBND tỉnh…

Dịp này, UBND tỉnh cũng miễn nhiệm 10 Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh đã được công nhận Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh tại Quyết định số 3605/QĐ-UBND ngày 30/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công nhận và miễn nhiệm Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh thực hiện các quyền, nghĩa vụ theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 và các văn bản pháp luật có liên quan.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 3605/QĐ-UBND ngày 30/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công nhận và miễn nhiệm Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh.

Được biết, ngoài các tiêu chuẩn được quy định tại Khoản 2, Điều 35 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012, các Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh là những người có kinh nghiệm làm công tác báo cáo viên pháp luật đã từng báo cáo tại các hội nghị cấp tỉnh; đại diện lãnh đạo sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; đại diện lãnh đạo cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn; lãnh đạo cấp phòng; giảng viên, nguyên giảng viên của trường đại học, cao đẳng trong tỉnh…

PV Minh Huyền

[Trở về]