VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Công nhận lại các xã, phường đạt Tiêu chí Quốc gia về y tế xã năm 2018, giai đoạn đến năm 2020 Tin có hình
Quang Binh Portal) - Ngày 31/10/2019, UBND tỉnh đã ban hành các Quyết định về việc công nhận lại xã, phường đạt Tiêu chí Quốc gia về y tế xã năm 2018, giai đoạn đến năm 2020 (đợt 7).
Cụ thể, UBND tỉnh quyết định công nhận lại 09 xã, đó là: Quảng Minh, Quảng Hải, phường Quảng Thuận (thị xã Ba Đồn); Cao Quảng, Thuận Hóa, Sơn Hóa (huyện Tuyên Hóa); Ngư Thủy Nam, Xuân Thủy (huyện Lệ Thủy); Trường Xuân (huyện Quảng Ninh).

Dịp này, có 11 xã được công nhận mới, bao gồm: Ngư Hóa, Thanh Thạch (huyện Tuyên Hóa); Lâm Thủy (huyện Lệ Thủy); Hưng Trạch, Đức Trạch, Phúc Trạch (huyện Bố Trạch); Vĩnh Ninh (huyện Quảng Ninh); Hóa Thanh, Trung Hóa, Dân Hóa, Hóa Phúc (huyện Minh Hóa).

Việc công nhận lại, công nhận mới các xã đạt chuẩn tiêu chí Quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2020 nhằm nâng cao chất lượng, giúp y tế cơ sở thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Được biết, thời gian qua, các ban, ngành, đoàn thể, cộng đồng trên địa bàn tỉnh đã tích cực tham gia phối hợp thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, nhất là Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã. Theo đó, người dân được tiếp cận với các dịch vụ y tế ngày càng thuận tiện và chất lượng được nâng lên rõ rệt, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội...

Minh Huyền

[Trở về]