VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Công nhận xã Sơn Trạch là đô thị loại V Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 11/7/2019, UBND tỉnh đã có Quyết định số 2317/QĐ-UBND về việc công nhận xã Sơn Trạch (Phong Nha), huyện Bố Trạch là đô thị loại V.
Xã Sơn Trạch có diện tích tự nhiên 101,39 km2, dân số 12.475 người với 09 thôn và 01 bản dân tộc người Vân Kiều. Nằm phía Tây Bắc của huyện Bố Trạch, Sơn Trạch là trung tâm tiểu vùng của các xã vùng gò đồi, miền núi trên địa bàn huyện. Trong những năm qua, kinh tế - xã hội xã Sơn Trạch đã có những bước phát triển mạnh mẽ, tốc độ tăng trưởng kinh tế luôn duy trì ở mức cao; tốc độ đô thị hóa ngày càng nhanh…

Việc công nhận xã Sơn Trạch là đô thị loại V nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, phù hợp với quy hoạch phát triển, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, tạo động lực cho việc phát triển kinh tế - xã hội huyện Bố Trạch nói riêng và khu vực phía Tây tỉnh Quảng Bình nói chung, đáp ứng tâm tư nguyện vọng của cấp ủy, chính quyền địa phương và Nhân dân trên địa bàn.

Được biết, xã Sơn Trạch có tiêu chí 1 (Vị trí, chức năng, vai trò, cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội) đạt 20,0/20,0 điểm; tiêu chí 2 (Quy mô dân số đô thị) đạt 7,0/8,0 điểm; tiêu chí 3 (Mật độ dân số) đạt 4,5/6,0 điểm; tiêu chí 4 (Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp) đạt 6,0 /6,0 điểm và tiêu chí 5 (Trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc, cảnh quan đô thị) đạt 47,05/60,0 điểm. Tổng cộng 05 tiêu chí đạt 84,55/100 điểm, đủ điều kiện để công nhận đạt tiêu chí đô thị loại V.

Mai Anh

[Trở về]