VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  

CÔNG TÁC CỦA NGÀNH THỐNG KÊ TRONG NHỮNG NĂM ĐỔI MỚI

Một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Cục Thống kê Quảng Bình đã được xác định tại Quyết định số 78/QĐ-TCTK ngày 20 tháng 1 năm 2004 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thống kê Quảng Bình là: Tổ chức thực hiện và quản lý thống nhất công tác thống kê ở địa phương; thu thập, tổng hợp, phân tích, công bố, lưu trữ số liệu và dự báo thống kê, thực hiện chương trình công tác của Tổng cục Thống kê giao và đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê trên địa bàn, phục vụ sự quản lý, điều hành của các cấp lãnh đạo và chính quyền địa phương.

Phát huy truyền thống qua hơn 60 năm xây dựng và phát triển của ngành Thống kê, Cục Thống kê Quảng Bình qua các thời kỳ, đặc biệt từ sau ngày tái lập tỉnh tháng 7 năm 1989 đến nay, ngành Thống kê Quảng Bình luôn đoàn kết phấn đấu, vượt mọi khó khăn, năng động, sáng tạo trọng mọi mặt hoạt động, công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

a. Về công tác đảm bảo thông tin kinh tế - xã hội:

Tập huấn nghiệp vụ điều tra Tài khoản Quốc gia

Hàng năm, cùng với việc tổ chức chỉ đạo triển khai thu thập thông tin bằng hình thức thông qua chế độ báo cáo thống kê định kỳ áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp, các doanh nghiệp (chủ yếu là doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hoá), Cục Thống kê Quảng Bình đã tổ chức chỉ đạo thực hiện nhiều cuộc điều tra thống kê lớn, nhỏ để thu thập thông tin đối với các hoạt động kinh tế - xã hội trên phạm vi toàn bộ lãnh thổ tỉnh.

- Các cuộc tổng điều tra định kỳ 5 năm, 10 năm tổ chức một lần, bao gồm:

+ Tổng điều tra dân số và nhà ở được tổ chức 10 năm một lần vào các năm có đuôi sau cùng là 9.

+ Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản vào các năm có đuôi là 1 và 6.

+ Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính sự nghiệp, tổ chức điều tra 5 năm một lần vào những năm có đuôi là 2 và 7.

- Các cuộc điều tra định kỳ hàng năm, bao gồm các cuộc điều tra chính sau đây:

+ Điều tra diện tích gieo trồng, năng suất sản lượng các loại cây trồng theo vụ sản xuất.

+ Điều tra chăn nuôi các loại gia súc, gia cầm.

+ Điều tra tình hình cơ bản về đất đai, lao động, cơ sở vật chất kỹ thuật.

+ Điều tra HTX và kinh tế trang trại.

+ Điều tra thuỷ sản hàng tháng.

+ Điều tra công nghiệp hàng tháng.

+ Điều tra thương mại, dịch vụ.

+ Điều tra giá cả hàng hoá và dịch vụ hàng tháng.

+ Điều tra thực hiện vốn đầu tư.

+ Điều tra vận tải.

+ Điều tra doanh nghiệp.

+ Điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể.

+ Điều tra khảo sát mức sống dân cư.

+ Điều tra biến động dân số và kế hoạch hoá gia đình.

+ Điều tra lao động việc làm.

+ Điều tra du lịch.

+ Điều tra phục vụ tính các chỉ tiêu Tài khoản quốc gia.

b. Về tổ chức công bố các thông tin thống kê:

b1. Sản phẩm và dịch vụ thống kê thường xuyên:

- Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng vào ngày 20 hàng tháng: Báo cáo này nội dung chủ yếu bao gồm đánh giá tình hình và số liệu thống kê ước tính phản ánh diễn biến tình hình kinh tế xã hội hàng tháng, hàng quý, 6 tháng, 9 tháng và cả năm của toàn tỉnh.

- Báo cáo thống kê định kỳ theo từng ngành, từng lĩnh vực kinh tế - xã hội: Báo cáo này có 2 loại: báo cáo nhanh hàng tháng vào ngày 20 hàng tháng và báo cáo chính thức năm, thời gian vào tháng 3, tháng 4 năm sau.

- Báo cáo kết quả các cuộc điều tra thống kê: báo cáo này bao gồm cả số liệu và lời văn phân tích.

- Niên giám Thống kê hàng năm: Sản phẩm thông tin này phát hành hàng năm vào cuối tháng 4 năm sau bằng 2 thứ tiếng Việt và Anh, nội dung bao gồm các lĩnh vực:

+ Khí tượng thuỷ văn

+ Dân số và lao động

+ Tài khoản quốc gia, tài chính và ngân hàng.

+ Nông lâm nghiệp và thuỷ sản.

+ Công nghiệp.

+ Đầu tư và Xây dựng.

+ Thương mại và Giá cả.

+ Vận tải và Bưu điện.

+ Giáo dục, y tế, văn hoá và đời sống.

+ Một số chỉ tiêu chủ yếu về kết quả một số cuộc điều tra.

b2. Sản phẩm dịch vụ thống kê không thường xuyên:

- Các báo cáo phân tích chuyên đề về tình hình kinh tế - xã hội 5 năm, 10 năm, 15 năm…

- Lịch sử ngành Thống kê Quảng Bình.

- Các chuyên đề nghiên cứu, phân tích của cán bộ, công chức trong ngành.

[Trở về]
Thông tin nổi bật

CON SỐ - SỰ KIỆN

bandodoanhnghiep.com, 678.vn, Projectrunway.com.vn, Amelinda Hieu, nhipdapnhadat.com.vn, kitudacbiet.co, yaytext.net, Du thuyền hạ long, Halong travel, Du lịch sapa, Du lịch hạ long, Tàu Hạ Long


Chứng nhận ISO 9001, Chứng nhận ISO 22000, Chứng nhận ISO 14001, Chứng nhận CE Marking, Chứng nhận hợp quy, Chứng nhận ISO, Chứng nhận ISO 27001, Chứng chỉ an toàn, Chứng chỉ năng lực xây dựng, Làm lý lịch tư pháp