VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Công tác quản lý quy hoạch, phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh ngày càng được quan tâm, chú trọng 
(Quang Binh Portal) - Thời gian qua, đặc biệt là giai đoạn 2016 - 2020, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch; lập các đồ án quy hoạch vùng; quy hoạch chung các đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp; quy hoạch phân khu; quy hoạch chi tiết. Công tác quản lý Nhà nước về phát triển đô thị ngày càng chặt chẽ, có những chuyển biến tích cực, đảm bảo cho đô thị phát triển hài hòa, bền vững.
Tính đến nay, toàn tỉnh có 10 đô thị, trong đó 01 đô thị loại II (thành phố Đồng Hới); 03 đô thị loại IV (thị xã Ba Đồn; thị trấn Kiến Giang mở rộng, huyện Lệ Thủy; thị trấn Hoàn Lão mở rộng, huyện Bố Trạch); 06 đô thị loại V (các thị trấn Quán Hàu, Phong Nha, Đồng Lê, Quy Đạt, Nông trường Việt Trung, Nông trường Lệ Ninh).

Từ năm 2016 đến nay, UBND tỉnh đã phê duyệt nhiều đồ án quy hoạch có vai trò quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Chất lượng các đồ án quy hoạch ngày một nâng cao, cơ bản đáp ứng kịp thời cho công tác quản lý và xây dựng các đô thị, các khu kinh tế, khu công nghiệp và các khu chức năng đặc thù khác trên địa bàn tỉnh. Các đồ án quy hoạch cũng là nền tảng cho công tác kêu gọi đầu tư, phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của tỉnh trong thời gian qua và cả trong thời gian sắp tới.
Xác định quy hoạch phải đi trước một bước, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành và các địa phương đẩy mạnh công tác lập quy hoạch, quản lý quy hoạch. Đến nay, tất cả các đô thị trên địa bàn tỉnh đã được phê duyệt quy hoạch chung, điều chỉnh quy hoạch chung; các khu vực quan trọng của thành phố, thị xã và các thị trấn đã được lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết. Từ việc chú trọng cho công tác quy hoạch nên trên địa bàn tỉnh đã thu hút được nhiều dự án đầu tư, nhiều khu đô thị, khu nhà ở thương mại, khu dân cư được khởi công xây dựng, bộ mặt của các đô thị đang dần được khởi sắc góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Nhờ đó, trên địa bàn thành phố Đồng Hới trật tự xây dựng, chất lượng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và dịch vụ công cộng được nâng lên đáng kể. Tỷ lệ đất xây dựng phát triển đô thị có quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết đạt trên 80%. Bộ mặt thành phố ngày càng khang trang, xanh, sạch, đẹp. Thị xã Ba Đồn, các phường nội thị đã được lập quy hoạch phân khu 100%, tỷ lệ đất xây dựng phát triển đô thị có quy hoạch chi tiết đạt trên 30%. Các đô thị Hoàn Lão, Kiến Giang (đạt tiêu chí đô thị loại IV) đã và đang tiến hành tổ chức lập quy hoạch phân khu các khu vực phát triển đô thị thuộc thị trấn và xã nội thị; các xã ngoại thị quản lý theo quy hoạch chung đô thị đã được phê duyệt và quy hoạch chung nông thôn mới, quy hoạch chi tiết các trung tâm xã và điểm dân cư nông thôn. Các thị trấn (Quán Hàu, Đồng Lê, Quy Đạt, Nông trường Lệ Ninh, Nông trường Việt Trung, Phong Nha) đã được lập quy hoạch chung tỷ lệ 1/5000, Quy hoạch phân khu 1/2.000). Các đô thị mới (Dinh Mười, thị trấn huyện lỵ mới của huyện Quảng Trạch đã được lập quy hoạch chung tỷ lệ 1/5000 -1/10.000).

Các đô thị của tỉnh trong những năm qua đã đạt được nhiều kết quả trong công tác phát triển đô thị, đảm nhiệm được vai trò hạt nhân phát triển kinh tế xã hội của từng vùng trong tỉnh. Đô thị Đồng Hới đã được nâng cấp lên đô thị loại II vào tháng 7 năm 2014. Thị xã Ba Đồn đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV năm 2012 và trở thành thị xã theo Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 20/12/2013. Đô thị Hoàn Lão và đô thị Kiến Giang được công nhận là đô thị loại IV theo Quyết định số 37/QĐ-BXD và Quyết định số 38/QĐ-BXD ngày 23/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Xã Sơn Trạch thuộc huyện Bố Trạch được nâng cấp lên đô thị loại V và được công nhận là thị trấn Phong Nha. Nhiều điểm dân cư nông thôn đang có điều kiện phát triển để cấp lên đô thị loại V như điểm dân cư nông thôn các xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa, Phúc Trạch huyện Bố Trạch, Dinh Mười huyện Quảng Ninh… từng bước hình thành các đô thị công nghiệp và dịch vụ trong khu kinh tế Hòn La. Tổng số đô thị hiện nay của tỉnh Quảng Bình là 10, trong đó có 01 đô thị loại II, 03 đô thị loại IV và 06 đô thị loại V.

Từ 2016 đến nay, đã có tổng cộng 37 dự án khu nhà ở thương mại, khu đô thị được triển khai thực hiện. Trong đó có 29 dự án khu nhà ở thương mại, 05 dự án khu đô thị, 03 dự án nhà ở shophouse kết hợp trung tâm dịch vụ thương mại và chức năng hỗn hợp cao tầng. Trong 37 dự án triển khai có 08 dự án đã hoàn thành, 25 dự án đang thực hiện, 04 dự án đang làm thủ tục lựa chọn nhà đầu tư, ký hợp đồng thực hiện. 29 dự án phải xây nhà ở; 08 dự án được chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng. Tỷ lệ xây dựng nhà ở đạt khoảng 10% (chủ đầu tư hoặc người dân tự xây dựng). Tổng diện tích sử dụng đất: 441,76 ha. Tổng diện tích xây dựng nhà ở 194,5 ha.

Trong những năm qua, trên cơ sở quy hoạch chung và chương trình phát triển đô thị, nhiều dự án phát triển hạ tầng kỹ thuật khu dân cư đã được triển khai, nhờ vậy đã tạo ra quỹ đất ở lớn và tạo ra nguồn thu lớn cho ngân sách. Trong đó, các dự án phát triển hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tập trung phần lớn tại thành phố Đồng Hới, thị xã Ba Đồn, trung tâm huyện lỵ Quảng Trạch, huyện Bố Trạch và huyện Lệ Thủy.

Hiện nay, trên địa bàn thành phố Đồng Hới đang triển khai thực hiện Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án thành phố Đồng Hới vay vốn Ngân hàng thế giới theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 06/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ, với mục tiêu cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường, nâng cao sức khỏe cho người dân thông qua việc hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, xây dựng thêm các tuyến cống thoát nước mưa, nước thải, đồng thời tạo cảnh quan đô thị, hỗ trợ tăng cường quản lý dự án và cải cách thể chế nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho cộng đồng. Dự án gồm 04 hợp phần (gồm hợp phần hạ tầng vệ sinh, hợp phần hạ tầng môi trường, hợp phần tái định cư và giải phóng mặt bằng, hợp phần hỗ trợ kỹ thuật và cải cách thể chế) với tổng mức đầu tư 58,11 triệu USD, trong đó nguồn vốn ODA của WB 50,20 triệu USD, vốn đối ứng 7,91 triệu USD.

Các đồ án quy hoạch xây dựng, chương trình phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh đều được nghiên cứu, cập nhật và lồng ghép các số liệu về biến đổi khí hậu để đảm bảo an toàn, chống ngập lụt. Việc nạo vét kênh mương, quy hoạch và xây dựng hồ điều hòa luôn được tỉnh quan tâm ưu tiên đầu tư thực hiện.

Các đô thị ven biển thường chịu trực tiếp ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, do đó tỉnh đã triển khai một số dự án đầu tư xây dựng ứng phó với biến đổi khí hậu như: Thoát nước và vệ sinh môi trường, hạ tầng giao thông. Bên cạnh đó, các dự án phi công trình cũng đang được thực hiện song song như: Trồng rừng phòng hộ đầu nguồn giảm lũ về hạ du, trồng cây giữ đất chắn cát bay, cát chảy đối với vùng ven biển…

Hồng Lựu

[Trở về]
Bạn đọc quan tâm

Tra cứu mã số thuế, 678.vn, sntv.vn, hocde.vn, Projectrunway.com.vn, Nox, Amelinda Hieu, nhipdapnhadat.com.vn, App hocde.vn