VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Công tác tiếp công dân ngày càng phát huy hiệu quả 
(Quang Binh Portal) - Thời gian qua, công tác tiếp công dân luôn được các cấp, các ngành, địa phương quan tâm và triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.
Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm 2019, tại các phiên tiếp công dân định kỳ, đột xuất và tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh đã tiếp 116 lượt tiếp/197 lượt công dân với 113 vụ việc. Cụ thể, tại phiên tiếp định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp 69 lượt tiếp/135 lượt công dân với 69 vụ việc liên quan đến chế độ chính sách, đất đai và các lĩnh vực khác. Tại phiên tiếp thường xuyên của Ban Tiếp công dân tỉnh có 47 lượt tiếp/62 lượt công dân với 44 vụ việc. Công dân đến tiếp tại trụ sở Tiếp công dân của tỉnh phân theo địa bàn: Đồng Hới 42 lượt, Quảng Ninh 25 lượt, Lệ Thủy 23 lượt, Bố Trạch 62 lượt, Quảng Trạch 29 lượt, Ba Đồn 11 lượt, Tuyên Hóa 02 lượt, Minh Hóa 01 lượt và ngoại tỉnh 02 lượt. Hoạt động tiếp công dân định kỳ và thường xuyên đảm bảo đúng quy định; cán bộ tham mưu thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân đã cập nhật thông tin, hồ sơ, quá trình giải quyết các vụ việc; tích cực tham mưu, đôn đốc thực hiện Kết luận phiên tiếp công dân định kỳ; trách nhiệm của các sở, ngành được phát huy. Ban Tiếp công dân tỉnh đã chủ động chuẩn bị hồ sơ, bố trí cán bộ giải thích, hướng dẫn công dân theo quy định của pháp luật; bám sát, nắm tình hình và tăng cường thực hiện công tác tiếp công dân trong dịp trước, trong, sau tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, dịp lễ 30/4, 01/5 đảm bảo ổn định an ninh, trật tự...

Hồng Lựu

[Trở về]