VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Công ty Cổ phần Việt Trung Quảng Bình cần tập trung thực hiện quyết liệt tái cơ cấu doanh nghiệp Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Đó là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, phụ trách UBND tỉnh tại buổi làm việc với Công ty Cổ phần Việt Trung Quảng Bình về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác cổ phần hóa do UBND tỉnh tổ chức vào chiều ngày 08/11/2018.

Theo báo cáo của Công ty Cổ phần Việt Trung Quảng Bình, hiện doanh nghiệp được giao quản lý, sử dụng hơn 2.250 ha đất, trong đó có gần 2.219 ha diện tích đất nông nghiệp và hơn 31 ha diện tích đất phi nông nghiệp. Từ đầu năm 2018 đến nay, Công ty đã từng bước tháo gỡ khó khăn, bước đầu ổn định sản xuất, kinh doanh và chiều hướng phát triển.

Trong 10 tháng năm 2018, Công ty Cổ phần Việt Trung Quảng Bình đã khai thác được 300 tấn mủ khô, đạt 82% kế hoạch năm; chăm sóc 800 ha cây cao su khai thác cơ bản; sản xuất hơn 1.700 m3 gỗ nguyên liệu, đạt hơn 95% kế hoạch năm; khai hoang, trồng mới được gần 57 ha cao su. Bên cạnh đó, Công ty đã ký hợp đồng hợp tác liên doanh với Công ty TAMICO để trồng từ 1.000 - 1.200 ha dứa trên diện tích đất trồng cây cao su bị gãy đổ và thanh lý. Doanh thu của Công ty đạt 33 tỷ đồng, bằng 73,3% kế hoạch; nộp ngân sách Nhà nước 2.363 triệu đồng, bằng 60% kế hoạch...

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đề xuất giải pháp nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để Công ty Cổ phần Việt Trung Quảng Bình phát triển sản xuất, kinh doanh trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, phụ trách UBND tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực của Công ty Cổ phần Việt Trung Quảng Bình trong việc bám sát kế hoạch và cơ bản giải quyết xong việc cổ phần hóa; đồng thời chia sẻ với những khó khăn mà doanh nghiệp phải đối mặt trong thời gian qua. Đồng chí yêu cầu thời gian tới, Công ty cần tập trung rà soát, sắp xếp lại bộ máy, tái cơ cấu doanh nghiệp để sản xuất có hiệu quả, trong đó chú trọng cơ cấu lại cây trồng, tìm loại cây trồng hiệu quả kinh tế; liên kết sản xuất trên cơ sở lợi thế về diện tích đất đai của Công ty nhằm phấn đấu sản xuất, kinh doanh có lãi, tạo niềm tin để vay vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh; tập trung giải quyết tồn tại nhằm chuyển sang hoạt động theo mô hình cổ phần hóa; xử lý các vướng mắc và quản lý tốt đất đai; thực hiện hiệu quả Dự án trồng dứa…

Mai Anh
 

[Trở về]