VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Bộ: Thông báo đấu giá tài sản 
Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Bộ thông báo đấu giá tài sản lần 3, cụ thể:
1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Bộ. Địa chỉ: 19 Lý Thường Kiệt, P.Đồng Mỹ, TP.Đồng Hới, T.Quảng Bình.

2. Tổ chức có tài sản đấu giá: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bình Trị Thiên. Địa chỉ: Số 21 đường Lý Thường Kiệt, P.Đồng Mỹ, T.p Đồng Hới, T.Quảng Bình.

3. Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

- Tài sản đấu giá: 6.123.005 kg Gạo dự trữ quốc gia nhập kho năm 2018 thuộc chỉ tiêu kế hoạch xuất bán năm 2019 (với 38 mã đơn vị tài sản).

- Giá khởi điểm: 7.300 đồng/kg (Giá khởi điểm chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí và các khoản chi phí khác theo quy định hiện hành của Nhà nước).

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng.

- Tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm của mỗi đơn vị tài sản.

- Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

4. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản:

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ, đúng thời hạn.

5. Thời gian, địa điểm thực hiện các thủ tục đấu giá:

- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ 8h00’ ngày 23/12/2019 đến 16h30 ngày 24/12/2019 tại nơi có tài sản.

- Thời gian, địa điểm tham khảo, bán và nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 8h00’ ngày 23/12/2019 đến 16h30 ngày 26/12/2019 tại số 19 Lý Thường Kiệt, phường Đồng Mỹ, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: từ 8h ngày 24/12/2019 đến 16h30 ngày 26/12/2019.

- Thời gian, địa điểm tổ chức buổi đấu giá: 8h30 giờ ngày 27/12/2019 tại 32 Quang Trung, TP.Đồng Hới, T.Quảng Bình.

- Điện thoại: 0969.663.579 hoặc 0989.638.389.

Giám đốc
Nguyễn Hồ Quyết

[Trở về]