VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Công ty Đấu giá hợp danh Trường Hà: Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở 29 thửa đất ở thuộc Dự án tạo quỹ đất Khu dân cư phía Đông đường Phùng Hưng và Quyền sử dụng 08 thửa đất ở thuộc Khu đất Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp phường Bắc Lý 
Xem chi tiết Thông báo số 135/TB-ĐGTH ngày 12/11/2018 của Công ty Đấu giá hợp danh Trường Hà
[Trở về]