VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  

CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG BÌNH

So Ke hoach va Dau tu

 Trụ sở:Công ty Điện lực

 Liên lạc:

- Địa chỉ: Số 01 Hữu Nghị - TP. Đồng Hới

- Điện thoại: (0232) 2241283

- Fax: (0232) 3845495

- Email: pcquangbinh@cpc.vn

- Website: www.qbpc.vn


I. BAN LÃNH ĐẠO: 

Giám đốc: Thái Hồng Quân

- Điện thoại: (0232) 2243777

- Email: hquandlqb@gmail.com

 Phó Giám đốc: Nguyễn Xuân Quảng

- Điện thoại: (0232) 3500099

- Email: xuanquang.dlqb@gmail.com

 Phó Giám đốc: Dương Minh Sơn

- Điện thoại: (0232) 2210755

- Email: sondlqb@gmail.com

  

II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN: 

1. Văn phòng:

- Điện thoại/Fax: (0232) 2211198/ (0232) 3845495

2. Phòng Kế hoạch:

- Điện thoại: (0232) 2460203

3. Phòng Tổ chức & Nhân sự: 

- Điện thoại: (0232) 2210226

4. Phòng Kỹ thuật:

- Điện thoại: (0232) 2210445

5. Phòng Tài chính - Kế toán:

- Điện thoại: (0232) 2240294

6. Phòng Vật tư: 

- Điện thoại: (0232) 2210515

7. Phòng Kinh doanh:

- Điện thoại: (0232) 2460468

8. Phòng Quản lý đầu tư: 

- Điện thoại: (0232) 2240250

9. Phòng Thanh tra - Bảo vệ - Pháp chế:

- Điện thoại: (0232) 2210228

10. Phòng Điều độ: 

- Điện thoại: (0232) 2212111

11. Phòng An toàn:

- Điện thoại: (0232) 2244444

 

III. CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC: 

1. Xí nghiệp điện cơ:

- Địa chỉ: Tân Sơn - xã Đức Ninh - TP. Đồng Hới

- Điện thoại: (0232) 2210340

2. Điện lực Lệ Thủy: 

- Địa chỉ: Mai Thủy - Lệ Thủy

- Điện thoại/Fax: (0232) 2214226/ (0232) 3964497

3. Điện lực Quảng Ninh:

- Địa chỉ: Thị trấn Quán Hàu - Quảng Ninh

- Điện thoại/Fax: (0232) 2215232/ (0232) 3911717

4. Điện lực Đồng Hới:

- Địa chỉ: Đường Trần Quang Khải - Phường Nam Lý - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (0232) 2210393/ (0232) 3840027

5. Điện lực Bố Trạch: 

- Địa chỉ: Thị trấn Hoàn Lão - Bố Trạch

- Điện thoại/Fax: (0232) 2212322/ (0232) 3862751

6. Điện lực Quảng Trạch:

- Địa chỉ: Ngã tư Quảng Thọ - Quảng Trạch

- Điện thoại/Fax: (0232) 3500090/ (0232) 3512149

7. Điện lực Tuyên Hóa: 

- Địa chỉ: Thị trấn Đồng Lê - Tuyên Hóa

- Điện thoại/Fax: (0232) 2247420/ (0232) 3684498

8. Điện lực Minh Hóa:

- Địa chỉ: Thị trấn Quy Đạt - Minh Hóa

- Điện thoại/Fax: (0232) 2460876/ (0232) 3572354


[Trở về]
Thông tin nổi bật

CON SỐ - SỰ KIỆN

Cà phê nguyên chất, Đồng hồ chính hãng, Cafe sạch, Đất Nhơn Trạch, Đồng hồ Casio, Đồng hồ Citizen, Đồng hồ Seiko, Đồng hồ nam, Đồng hồ đeo tay, Đồng hồ casio chính hãng, Tuyển nhân viên kinh doanh bất động sản, Sửa đồng hồ, Cafe rang xay