VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Công ty Lâm công nghiệp Long Đại doanh thu 90 tỷ đồng, đạt 95% kế hoạch năm 2008

Đến cuối quý III-2008, Công ty Lâm công nghiệp Long Đại đã hoàn thành cơ bản nhiều chỉ tiêu kế hoạch năm 2008.
Nổi bật là chỉ tiêu doanh thu của Công ty đạt 90 tỷ đồng, bằng 95% kế hoạch, khai thác gỗ đạt 100% kế hoạch, khai thác và thu mua được 2.000 tấn nhựa thông, đạt 90% kế hoạch... Công ty đã chế biến và xuất khẩu được 1.100 tấn côlôphan và 190 tấn dầu thông vào thị trường Pakistan với giá trị kim ngạch 1,2 triệu USD, tăng 50% giá trị kim ngạch so với cùng kỳ. Công ty đã nộp 6,7 tỷ đồng tiền thuế, đạt 86% kế hoạch và tăng 17% so với cùng kỳ.

Dự kiến trong tháng 10-2008, Công ty Lâm công nghiệp Long Đại sẽ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2008.

Báo QB số 203

[Trở về]