VĂN BẢN MỚI

Tải QB Portal App

    Bản in     Gởi bài viết  
Công ty TNHH MTV Lâm Công nghiệp Bắc Quảng Bình: Đại hội Đảng bộ lần thứ V 
(Quang Binh Portal) - Ngày 20/5/2020, Đảng bộ Công ty TNHH MTV Lâm Công nghiệp Bắc Quảng Bình đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự Đại hội có lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ Công ty.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ và toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên đơn vị đã đoàn kết vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ IV đã đề ra. Cụ thể, trong năm, Công ty đã tổ chức sắp xếp, đổi mới theo chủ trương của Đảng và Nhà nước nên hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị tiếp tục giữ vững ổn định và tăng trưởng; các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu đều hoàn thành; thực hiện đầy đủ, kịp thời, vốn Nhà nước giao được bảo toàn, sản xuất kinh doanh có lãi. Hàng năm, Công ty đã tổ chức khai thác được 37.805 m3 gỗ rừng; 904 tấn nhựa thông; trồng mới 1.385 ha rừng; bảo vệ tốt hơn 31.198 ha rừng và đất rừng; các chế độ chính sách cho người lao động được thực hiện đảm bảo với mức lương bình quân 05 triệu đồng/người/tháng; doanh thu hàng năm tăng bình quân 9,47%. Công tác quốc phòng - an ninh được triển khai thực hiện nghiêm túc, tình hình an ninh trật tự được giữ vững.

Công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực, công tác kiểm tra, giám sát Đảng được tăng cường, đến nay, có 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó 9,7% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Đảng bộ Công ty 05 năm liền đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Công đoàn của Công ty liên tục nhiều năm được Liên đoàn Lao động tỉnh và Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam tặng Bằng khen; Hội Cựu chiến binh được Hội Cựu chiến binh Khối doanh nghiệp tỉnh xếp loại xuất sắc 05 năm liền...

Để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ, trong thời gian tới, Đảng bộ Công ty nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng Đảng bộ, các tổ chức trong hệ thống chính trị của Công ty trong sạch vững mạnh; tập trung đẩy mạnh sản xuất theo hướng kinh doanh tổng hợp, đa dạng hóa trong sản xuất, đầu tư thâm canh; tổ chức quản lý, bảo vệ tốt diện tích rừng và đất rừng được giao...

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành khóa V gồm 09 đồng chí; bầu Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy; Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra và bầu Đoàn Đại biểu gồm 03 đồng chí đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Trần Quang Đảm tái cử giữ chức Bí thư Đảng ủy Đảng bộ Công ty TNHH MTV Lâm Công nghiệp Bắc Quảng Bình nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đăng Hà

[Trở về]
Bạn đọc quan tâm

CON SỐ - SỰ KIỆN