VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Công ty TNHH MTV Lâm Công nghiệp Bắc Quảng Bình: Thông báo bán đấu giá tài sản 
Công ty TNHH MTV Lâm Công nghiệp Bắc Quảng Bình thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau:
1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá:

- Tên đơn vị: Công ty TNHH MTV Lâm Công nghiệp Bắc Quảng Bình.

- Địa chỉ: Thôn 10, xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng, giá khởi điểm của tài sản đấu giá:

* Tài sản gỗ, củi Thông đỗ, gãy do bão số 10 năm 2017 gây ra tại CNLT Quảng Trạch:

+ Sản lượng gỗ: 144,2 m3

+ Sản lượng củi: 215,4 Ster

+ Giá khởi điểm: 134.746.000đồng (Bằng chữ: Một trăm ba mươi tư triệu, bảy trăm bốn mươi sáu ngàn đồng chẵn). Bao gồm cả chi phí khai thác, vận chuyển(Giá trên chưa bao gồm thuế VAT).

* Tài sản xe U Oát (BKS 73L-4070):

+ Năm đưa vào sử dụng: 2004

+ Giá khởi điểm: 30.000.000,đồng (Bằng chữ: Ba mươi triệu đồng) (Giá trên chưa bao gồm thuế VAT).

3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá.

- Phải xây dựng và đề xuất phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.

- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín tổ chức đấu giá tài sản: Số lượng đấu giá viên: ít nhất là 03 người; Kinh nghiệp trong lĩnh vực đấu giá: Tối thiểu là 03 năm (tính từ ngày, tháng, năm thành lập); Có kinh nghiệm trong tổ chức đấu giá tài sản thanh lý.

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản thực hiện theo quy định tại thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính.

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp/Sở Tư pháp công bố.

- Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản quyết định.

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký:

Thời gian nhận hồ sơ: Từ 07 giờ 30 phút ngày 17/4/2018 đến 16 giờ 30 phút ngày 20/4/2018 (Không nhận hồ sơ qua đường bưu điện).

Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký: tại Trụ sở Công ty TNHH MTV Lâm Công nghiệp Bắc Quảng Bình; Địa chỉ: Thôn 10, xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Mọi chi tiết xin liên hệ phòng Kế toán Thống kê, gặp Ông: Bùi Xuân Dũng, số điện thoại: 0916765080

Giám đốc
Trần Quang Đảm

[Trở về]
Thông tin nổi bật

Tra cứu mã số thuế, 678.vn, sntv.vn, hocde.vn, Projectrunway.com.vn, Nox, Amelinda Hieu, nhipdapnhadat.com.vn, App hocde.vn