VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Công ty TNHH MTV LCN Long Đại tổ chức hội nghị người lao động năm 2020 
 (Quang Binh Portal) - Ngày 14/01/2020, Công ty TNHH MTV LCN Long Đại tổ chức hội nghị người lao động và triển khai nhiệm nhiệm vụ năm 2020.

 

Các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác được Công ty khen thưởng

Năm 2019, hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo vệ rừng tuy gặp nhiều khó khăn, nhưng tập thể cán bộ, công nhân lao động toàn Công ty luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự chủ trong công việc để khắc phục khó khăn nên các chỉ tiêu được UBND tỉnh giao cơ bản đều đạt và vượt kế hoạch; đời sống, việc làm cơ bản được ổn định; công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, sản xuất kinh doanh có hiệu quả; nghĩa vụ ngân sách đối với Nhà nước và các chế độ chính sách với người lao động được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định.

Cụ thể, tổng doanh thu đạt 93,379 tỷ đồng, vượt kế hoạch 08%; lợi nhuận đạt 1,015 tỷ đồng, vượt 03% kế hoạch; nộp ngân sách Nhà nước 6,5 tỷ đồng, vượt kế hoạch 07%; tiền lương cán bộ, người lao động bình quân 4,35 triệu đồng, vượt kế hoạch 6%. Chi quỹ khen thưởng năm 2019 số tiền 69,05 triệu đồng; quỹ phúc lợi 422,837 triệu đồng; quỹ khen thưởng còn lại của năm 2018 là 1,6 tỷ đồng được chi cho người lao động trước tết Âm lịch 2019.

Hội nghị đã dành nhiều thời gian đánh giá những kết quả đã đạt được, thẳng thắn chỉ rõ các khó khăn, nguyên nhân hạn chế; đồng thời thảo luận đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2020.

Để thực hiện nhiệm vụ năm 2020, Công ty sẽ tập trung đổi mới công tác tổ chức, bố trí, sắp xếp lại công việc phù hợp với cán bộ, công nhân lao động từ Công ty đến các chi nhánh, tổ đội; rà soát lại diện tích rừng nhằm chuyển đổi cây trồng cho phù hợp, sản lượng giao khoán, định mức sản xuất, đơn giá sản phẩm, thang bảng lương; phát huy hiệu quả việc quản lý, bảo vệ, khai thác nguồn tài nguyên và hoạt động sản xuất kinh doanh, qua đó đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động; đẩy mạnh trồng, chăm sóc rừng trồng nguyên liệu; củng cố, kiện toàn lại lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng; phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các địa phương, cơ quan chức năng có liên quan nhằm bảo vệ rừng tốt hơn, đồng thời kịp thời ngăn chặn, xử lý các vụ việc xâm hại đối với rừng và đất lâm nghiệp. Công ty phấn đấu đạt doanh thu 104 tỷ đồng, trong đó kim ngạch xuất khẩu 895.000 USD; nộp ngân sách 5,7 tỷ đồng; lợi nhuận 1,1 tỷ đồng; thu nhập bình quân của cán bộ, người lao động đạt 4,5 triệu đồng.

Nhân dịp này, Công ty đã tặng thưởng Danh hiệu “Lao động Tiên tiến” cho 08 tập thể, 399 cá nhân; tặng Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở cho 05 cá nhân; Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty tặng Giấy khen cho 10 tập thể và 32 cá nhân...

Đặng Hà

 

[Trở về]