VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu

Tải QB Portal App

    Bản in     Gởi bài viết  
Công văn về triển khai thiết lập, bảo đảm phủ sóng Wifi kết nối internet phục vụ ứng dụng công nghệ tại các điểm Chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 18/8/2021, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1576/UBND-NCVX về việc triển khai thiết lập, bảo đảm phủ sóng Wifi kết nối internet phục vụ ứng dụng công nghệ tại các điểm Chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 với nội dung cụ thể như sau:

 

Triển khai hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 2790/BTTTT-THH ngày 24/7/2021 về việc triển khai thống nhất các nền tảng công nghệ trong phòng, chống dịch COVID-19; để bảo đảm kết nối internet phục vụ ứng dụng Nền tảng khai báo y tế điện tử và quản lý thông tin người ra vào địa điểm công cộng bằng mã vuông QRCode (nền tảng bắt buộc dùng chung trên toàn quốc) tại các Chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 (sau đây gọi tắt là Chốt kiểm soát) trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện một số nội dung sau:

1. Viettel Quảng Bình phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông khẩn trương tiến hành khảo sát xây dựng phương án phủ sóng Wifi kết nối internet tại các Chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh (Danh sách tại Phụ lục kèm theo); báo cáo Tập đoàn Viettel xem xét hỗ trợ thiết lập và miễn phí sử dụng trong thời gian trước mắt là 03 tháng, kể từ ngày hoàn thành thiết lập.

2. Công an tỉnh, Sở Y tế, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ Viettel Quảng Bình, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức thiết lập, phủ sóng Wifi kết nối internet tại các Chốt kiểm soát và đưa vào khai thác phục vụ ứng dụng Nền tảng khai báo y tế điện tử và quản lý thông tin người ra vào địa điểm công cộng bằng mã vuông QRCode. Sau thời gian sử dụng miễn phí 03 tháng, đánh giá kết quả và xem xét nhu cầu tiếp tục sử dụng để tham mưu cấp thẩm quyền quyết định thành lập Chốt kiểm soát bố trí kinh phí bảo đảm duy trì dịch vụ theo quy định của pháp luật.

3. Sở Thông tin và Truyền thông thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị, địa phương và doanh nghiệp viễn thông, công nghệ thông tin tổ chức triển khai, duy trì ứng dụng có hiệu quả Nền tảng khai báo y tế điện tử và quản lý thông tin người ra vào địa điểm công cộng bằng mã vuông QRCode tại các Chốt kiểm soát trên địa bàn tỉnh; kịp thời báo cáo và tham mưu UBND tỉnh xem xét, tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai, thực hiện.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai thực hiện.

Nguồn: Công văn số 1576/UBND-NCVX ngày 18/8/2021

[Trở về]
Bạn đọc quan tâm

CON SỐ - SỰ KIỆN