VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình: Thông báo mời thầu 
Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình thông báo mời thầu gói thầu: Sửa chữa hệ thống điều hòa trung tâm tại trụ sở Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình.
1. Tên gói thầu: Sửa chữa hệ thống điều hòa trung tâm tại trụ sở Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình.

- Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa

- Giá gói thầu: 199.980.000 đồng

- Nội dung chính của gói thầu: Sửa chữa hệ thống điều hòa trung tâm

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày.

2. Tên dự toán: Sửa chữa hệ thống điều hòa trung tâm tại trụ sở Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình.

3. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành Bản yêu cầu báo giá: từ 08 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 12 năm 2018 đến trước 08 giờ 30 phút, ngày 17 tháng 12 năm 2018 (trong giờ hành chính).

7. Địa điểm phát hành Bản yêu cầu báo giá: Tại Văn phòng Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình, địa chỉ: đường Phạm Văn Đồng, phường Đức Ninh Đông, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình; Điện thoại: 0232.3820671; Fax: 0232.3822711; Email: truong.lena88@gmail.com.

8. Bảo đảm dự thầu: 2.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai triệu đồng), bảo đảm bằng hình thức đặt cọc hoặc bảo lãnh của ngân hàng.

9. Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 30 phút, ngày 17 tháng 12 năm 2018

10. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 30 phút, ngày 17 tháng 12 năm 2018.

Cục Trưởng
Lê Chí Hồng

[Trở về]