VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  

CỤC HẢI QUAN

 Trụ sở: Cục Hải quan

 Liên lạc:

- Địa chỉ: Đường Phạm Văn Đồng  - TP. Đồng Hới

- Điện thoại: 0232. 3822566

- Fax: 0232. 3822711

- Email: hqquangbinh@customs.gov.vn

- Website: haiquanquangbinh.gov.vn


I. BAN LÃNH ĐẠO: 

Cục trưởng: Hoàng Văn Hiển

- Điện thoại: 0232. 3820662

- Email: hoangvanhien_hqqb@yahoo.com

 Phó Cục trưởng: Nguyễn Anh Tình

- Điện thoại: 0232. 3872162

- Email: tinhna@customs.gov.vn

 Phó Cục trưởng: Nguyễn Văn Hệ

- Điện thoại: 0232. 3714828

- Email: nguyenvanhe_hqqb@yahoo.com

  

II. CÁC PHÒNG, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC: 

1. Văn phòng:

- Địa chỉ: Đường Phạm Văn Đồng - Phường Đức Ninh Đông - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: 0232. 3822566/ 0232. 3822711

2. Phòng Nghiệp vụ:

- Địa chỉ: Đường Phạm Văn Đồng - Phường Đức Ninh Đông - TP. Đồng Hới

- Điện thoại: 0232. 3820664

3. Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cha Lo:

- Địa chỉ: Xã Dân Hóa - huyện Minh Hóa

- Điện thoại/Fax: 0232. 3575033/ 0232. 3575010

4. Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Hòn La:

- Địa chỉ: Xã Thanh Trạch - huyện Bố Trạch

- Điện thoại/Fax: 0232. 3866554

5. Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cà Ròong:

- Địa chỉ: Xã Thượng Trạch - huyện Bố Trạch

- Điện thoại: 099.752002

6. Đội Kiểm soát Hải quan:

- Địa chỉ: Xã Hạ Trạch - huyện Bố Trạch

- Điện thoại: 0232. 3820668


[Trở về]
Thông tin nổi bật

CON SỐ - SỰ KIỆN