VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trong giai đoạn 2021 - 2022 Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Đó là mục đich của Kế hoạch số 1601/KH-UBND ngày 20/8/2021 của UBND tỉnh về việc xây dựng và cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021 - 2022.
UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương tận dụng hệ thống công nghệ thông tin sẵn có, chủ động bố trí, huy động nguồn lực tại chỗ để sẵn sàng tiếp nhận hồ sơ trực tuyến của các thủ tục hành chính (TTHC); hoàn thành việc nâng cấp dịch vụ công mức 2 và 3 lên mức độ 4; từng bước nâng cấp Cổng dịch vụ công/Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh để xử lý hồ sơ hoàn toàn trên môi trường mạng; hoàn thành xây dựng,đưa vào khai thác, cung cấp có hiệu quả dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 áp dụng tại cơ quan hành chính Nhà nước…

Theo đó, các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và cơ quan, đơn vị liên quan đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu số lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thuộc thẩm quyền quản lý trên địa bàn (cả 3 cấp tỉnh, huyện, xã) được chính thức đưa vào khai thác, sử dụng, cung cấp cho tổ chức, cá nhân so với tổng số TTHC thuộc ngành, lĩnh vực quản lý đến hết năm 2021 đạt tỷ lệ tối thiểu 40%; đến năm 2022 đạt tỷ lệ tối thiểu 60% đối với TTHC cấp tỉnh, 50% đối với TTHC cấp huyện, 40% đối với TTHC cấp xã.

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu số lượng hồ sơ nộp trực tuyến so với tổng số hồ sơ tiếp nhận của dịch vụ công trực tuyến đã xây dựng đến hết năm 2021 đạt tỷ lệ tối thiểu 10%; đến năm 2022 đạt tỷ lệ tối thiểu tối thiểu 30% đối với TTHC cấp tỉnh, 20% đối với TTHC cấp huyện, 15% đối với TTHC cấp xã.

Kế hoạch nhằm đơn giản hóa, tạo thuận lợi tối đa cho cá nhân và tổ chức trong thực hiện TTHC, giúp cho hoạt động của cơ quan Nhà nước được minh bạch, mang tính phục vụ cao, góp phần đẩy mạnh cải cách nền hành chính Nhà nước của tỉnh.

PV Mai Anh

[Trở về]
Thông tin nổi bật

Tra cứu mã số thuế, 678.vn, Projectrunway.com.vn, Amelinda Hieu, Sieusaosanco.vn, nhipdapnhadat.com.vn, kitudacbiet.co, Du thuyền hạ long, Halong travel, Du lịch sapa, Du lịch hạ long, Tour đà nẵng


Chứng nhận ISO 9001, Chứng nhận ISO 22000, Chứng nhận ISO 14001, Chứng nhận CE Marking, Chứng nhận hợp quy, Chứng nhận ISO, Chứng nhận ISO 27001, Chứng chỉ an toàn, Chứng chỉ năng lực xây dựng, Làm lý lịch tư pháp