Chủ tịch Hồ Chí Minh – Tên Người sống mãi với non sông 
Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người hội tụ, kết tinh trí tuệ và tư tưởng, tình cảm và đạo đức, nhân cách và lối sống của con người và dân tộc Việt Nam. Người tiêu biểu cho cốt cách và bản lĩnh, lương tâm...
Xem tiếp
Bác Hồ - nhà báo vĩ đại, người sáng lập và phát triển báo chí cách mạng Việt Nam 
Không chỉ là một lãnh tụ chính trị kiệt xuất, một danh nhân văn hóa của nhân loại, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn thực sự là một nhà báo vĩ đại. Người coi báo chí là phương tiện để vận động, tập hợp lực...
Xem tiếp
Dấu mốc chói lọi của thời đại Hồ Chí Minh 
Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ra và lớn lên khi đất nước đang đắm chìm trong đêm trường nô lệ; các phong trào đấu tranh yêu nước bị nhấn chìm trong bể máu. Yêu nước, thương dân, Người đã ra đi tìm đường...
Xem tiếp
Những cống hiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tài sản vô giá đối với cách mạng Việt Nam 
Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, Người thầy vĩ đại của Cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, Người chiến sĩ cộng sản quốc...
Xem tiếp
Mảnh đất Thái Lan ghi dấu Chủ tịch Hồ Chí Minh 
Phichit, tỉnh miền Bắc Thái Lan, gắn liền với thời gian đầu tiên lãnh tụ Hồ Chí Minh từ châu Âu trở về để chuẩn bị cho quá trình thành lập chính đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam.
Xem tiếp
Sơ thảo Luận cương của V.I.Lênin - Bước ngoặt trong hành trình cứu nước của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh 
Trong cuộc đời hoạt động lý luận và hoạt động thực tiễn của Hồ Chí Minh, bản Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa (ở đây gọi tắt là Luận cương của Lê-nin) đã...
Xem tiếp
Nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Người bắc nhịp cầu hữu nghị giữa hai dân tộc Việt - Anh 
Trong 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có 4 năm ở Vương quốc Anh.
Xem tiếp
Hồ Chí Minh đến với V.L.Lênin 
Khi Nguyễn Ái Quốc sang Nga thì V.I.Lênin đã mất, Người không gặp được V.I.Lênin. Nhưng trong quá trình nghiên cứu để tìm con đường cách mạng, Người phát hiện ra muốn cứu nước thì phải đến với V.I.Lênin.
Xem tiếp
“Sự nghiệp vĩ đại của Lênin” 
“Sự nghiệp vĩ đại của Lênin” là bài viết tuy gắn đăng trên Báo Nhân dân, số 42, ngày 24-1-1952, song thể hiện tình cảm đặc biệt và tôn vinh những cống hiến vĩ đại của V.I.Lênin đối với...

Xem tiếp
Hồ Chí Minh và cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc Việt Nam 
Năm 2013, kỷ niệm 45 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân năm 1968, trên trang workers.org, N. Cohen - nữ học giả người Mỹ và là thành viên Đảng Lao động thế giới (WWP), công bố bài Hồ...
Xem tiếp