Chủ tịch Hồ Chí Minh với chiến dịch Việt Bắc Thu – Đông năm 1947 
Nhằm giành thắng lợi quyết định, sớm chấm dứt chiến tranh bằng chiến lược “đánh nhanh, thắng nhanh”, từ giữa năm 1947, Bộ Chỉ huy Quân đội Pháp ở Đông Dương ráo riết chuẩn bị Kế hoạch...
Xem tiếp
Hồ Chí Minh - Người mở đường vĩ đại của cách mạng Việt Nam 
Cách đây 106 năm, ngày 5-6-1911, tại Bến Cảng Nhà Rồng lịch sử, người thanh niên Nguyễn Tất Thành với lòng yêu nước sâu sắc và ý chí cứu nước mãnh liệt đã quyết tâm ra đi tìm đường cứu nước, giải...
Xem tiếp
Góp phần tìm hiểu rõ hơn về hành trình lịch sử tìm đường cứu nước mang tầm thời đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
Ngày 05-6-1911, tại bến cảng Nhà Rồng (Sài Gòn), người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành - Hồ Chí Minh với ý chí và lòng yêu nước thương dân sâu sắc đã quyết tâm ra đi thực hiện hoài bão giải...
Xem tiếp
Hồ Chí Minh - Một tấm gương rèn luyện sức khỏe 
Ý thức tự rèn luyện thân thể ở Hồ Chí Minh có từ rất sớm và được hình thành trên cơ sở một quan niệm khoa học xác đáng về vai trò của sức khoẻ, thể chất đối với sự phát triển xã hội. Theo Hồ Chí...
Xem tiếp
Người mang lại mùa Xuân cho đất nước 
Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Bác Hồ có những mùa Xuân với dấu ấn không thể nào quên; từ những năm tháng bôn ba tìm đường cứu nước đến giai đoạn Người trở về nước lãnh đạo dân tộc...
Xem tiếp
Quyết định sáng suốt của Chủ tịch Hồ Chí Minh và niềm tin mãnh liệt vào nhân dân 
Phổ thông đầu phiếu, bầu cử trực tiếp và bí mật là quy định cụ thể trong Sắc lệnh 51 về thể lệ bầu cử. Đây là nguyên tắc cơ bản được quy định ngay trong Hiến pháp đầu tiên và xuyên suốt pháp luật...
Xem tiếp
“Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” - Biểu tượng mẫu mực về nghệ thuật phát huy sức mạnh toàn dân 
Cách đây tròn 70 năm, trước vận mệnh của dân tộc, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra một quyết định lịch sử, chính xác, kịp thời - Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, kêu gọi toàn dân tộc nhất...
Xem tiếp
Bác Hồ với công tác Thư viện 
Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành rất nhiều sự quan tâm đến sách báo và thư viện. Những năm bôn ba tìm đường cứu nước, sau những buổi làm tàu, làm bếp, quét...
Xem tiếp
Hồ Chí Minh - Người kiến tạo văn hóa tương lai 
Dù không có tác phẩm riêng bàn về văn hóa nhưng qua những bài phát biểu, nói chuyện tại các Hội nghị; qua thư từ, ghi chép cá nhân, người đọc dễ nhận thấy từ rất sớm trên bước đường hoạt động cách...
Xem tiếp
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh 
Là một bộ phận của công tác tư tưởng, công tác tuyên truyền có vị trí hết sức quan trọng trong hoạt động lãnh đạo của Đảng, cũng như công tác xây dựng Đảng, nhằm nâng cao nhận thức cách mạng, định...
Xem tiếp