Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Ý chí bảo vệ độc lập tự do của dân tộc Việt Nam 
Cách đây 75 năm, vào ngày 19-12-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến - lời hịch cứu quốc, tuyên bố đanh thép trước kẻ thù xâm lược về ý chí và quyết tâm sắt đá bảo vệ...
Xem tiếp
Tìm đường cứu nước: Hành trình vĩ đại của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc 
Đi đâu, đến nước nào để tìm con đường cứu nước, cứu dân là câu hỏi luôn đau đáu trong suy nghĩ của người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành.
Xem tiếp
Bác Hồ với nước Nga (Phần 3) ​ 
Trong suốt thời gian gắn bó với nước Nga, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trải nghiệm và cảm nhận được những tình cảm chân tình và sự giúp đỡ quý báu của Liên Xô đối với cách mạng Việt Nam. Cho đến những...
Xem tiếp
Bác Hồ với nước Nga (Phần 2) 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần đi thăm, đi dự các Ðại hội Ðảng Cộng sản Liên Xô, dự lễ kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười, hội nghị các Ðảng Cộng sản và Công nhân thế giới tổ chức ở Mát-xcơ-va. Người...
Xem tiếp
Bác Hồ với nước Nga 
Trong hơn 30 năm tìm đường cứu nước và gần 30 năm lãnh đạo nhân dân Việt Nam đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước, Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã đặt chân đến gần 60 quốc gia trên thế...
Xem tiếp
Chủ tịch Hồ Chí Minh - tên Người còn mãi với non sông 
Cách đây 76 năm, ngày 2/9/1945 trên Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc.
Xem tiếp
Chuyến đi lịch sử 
Cách đây 110 năm, ngày 5-6-1911 tại Bến Nhà Rồng, Sài Gòn, Nguyễn Tất Thành bắt đầu hải trình tìm đường cứu nước bằng công việc phụ bếp. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng không chỉ ảnh...
Xem tiếp
Hồ Chí Minh - Khát vọng độc lập, tự do, hạnh phúc và phát triển 
Khát vọng độc lập, tự do, hạnh phúc và phát triển đất nước trong di sản Hồ Chí Minh được Đảng ta nhấn mạnh trong các văn kiện Đại hội XIII với quan điểm chỉ đạo “kiên định và vận dụng, phát...
Xem tiếp
Những cống hiến đối với Quốc tế Cộng sản của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh 
Cách đây 110 năm (1911 - 2021), người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành ra nước ngoài để thực hiện khát vọng đem lại quyền tự do cho đồng bào, cho dân tộc thoát khỏi ách nô lệ của chủ nghĩa thực...
Xem tiếp
Hồ Chí Minh với khát vọng Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc cho dân tộc Việt Nam 
Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người đã dâng hiến trọn vẹn cả cuộc đời và sự nghiệp của mình cho dân tộc Việt Nam, là hiện thân của khát vọng mãnh liệt giải phóng dân tộc, phấn đấu đến cùng cho nền độc lập...

Xem tiếp