VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  

ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH QUẢNG BÌNH KHÓA XIII

Ông: Hà Hùng Cường
Họ và tên: Hà Hùng Cường
Ngày sinh: 11/8/1953
Quê quán: Xã Việt Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc
Trình độ học vấn: Tiến sỹ
Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XI, Bộ trưởng Bộ Tư pháp
Nơi làm việc: Bộ Tư pháp
Ông: Nguyễn Mạnh Cường
Họ và tên: Nguyễn Mạnh Cường
Ngày sinh: 14/01/1967
Quê quán: Phường Trần Hưng Đạo, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
Trình độ học vấn: Thạc sỹ
Nghề nghiệp, chức vụ: Vụ trưởng, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng đại biểu dân cử - Văn phòng Quốc hội, Bí thư Chi bộ, Ủy viên BCH Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội
Nơi làm việc: Văn phòng Quốc hội
Ông: Hoàng Đăng Quang
Họ và tên: Hoàng Đăng Quang
Ngày sinh: 15/8/1961
Quê quán: Xã Quảng Minh, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình
Trình độ học vấn: Thạc sỹ
Nghề nghiệp, chức vụ: Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh
Nơi làm việc: Tỉnh ủy Quảng Bình
Ông: Nguyễn Ngọc Phương
Họ và tên: Nguyễn Ngọc Phương
Ngày sinh: 16/8/1959
Quê quán: Xã Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình
Trình độ học vấn: Thạc sỹ
Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh
Nơi làm việc: Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Bình
Ông: Trần Minh Diệu
Họ và tên: Trần Minh Diệu
Ngày sinh: 07/10/1958
Quê quán: Xã Nam Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình
Trình độ học vấn: Đại học
Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình
Nơi làm việc: Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch
Bà: Lê Khánh Nhung
Họ và tên: Lê Khánh Nhung
Ngày sinh: 01/8/1982
Quê quán: Xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình
Trình độ học vấn: Đại học
Nghề nghiệp, chức vụ: Giáo viên bộ môn điều dưỡng
Nơi làm việc: Trường Trung cấp Y tế Quảng Bình
[Trở về]