VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Đại hội Công đoàn ngành Y tế Quảng Bình lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 
(Quang Binh Portal) - Ngày 07/3/2018, Công đoàn ngành Y tế đã tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Lương Bình, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; đồng chí Nguyễn Đức Cường, Giám đốc Sở Y tế; các đồng chí trong Thường trực, Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, Phó Giám đốc Sở Y tế...

Ban Chấp hành khóa mới ra mắt Đại hội

Nhiệm kỳ 2012 - 2017, dưới sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng, Công đoàn cấp trên, sự đoàn kết, thống nhất trong cán bộ, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), hoạt động Công đoàn ngành Y tế Quảng Bình đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Công tác tham gia quản lý, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, CCVCLĐ được coi trọng. Công đoàn đã tranh thủ sự hỗ trợ của các cấp, các ngành thăm và tặng 208 suất quà đến tận tay CB, CCVCLĐ với tổng số tiền 157 triệu đồng; vận động CB, CCVCLĐ đóng góp ủng hộ các loại quỹ do cấp trên phát động 1,3 tỷ đồng; đóng góp Quỹ “Mái ấm Công đoàn" với tổng số tiền 475 triệu đồng. Công đoàn ngành đã tiến hành chỉ đạo xây dựng 04 nhà “Mái ấm Công đoàn” với số tiền 124 triệu đồng, giúp những đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục đoàn viên thường xuyên được thực hiện với nhiều hình thức phong phú, giúp cán bộ, CNVCLĐ nhận thức sâu sắc về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt, Công đoàn đã tập trung tuyên truyền các nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"...

Các phong trào thi đua được tổ chức thường xuyên. Hàng năm, Công đoàn ngành phối hợp với chính quyền phát động phong trào thi đua trong cán bộ, CCVCLĐ chào mừng các ngày lễ lớn... Tiêu biểu là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Thực hiện quy tắc ứng xử, nâng cao y đức làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; phong trào thực hiện tốt 12 Điều y đức, 10 Điều dược đức; xây dựng đơn vị không khói thuốc; "Đoàn viên, CCVCLĐ ngành Y tế Quảng Bình thi đua làm theo lời Bác"...

Kết quả từ các phong trào thi đua trong 05 năm đã có 339 đề tài, sáng kiến được áp dụng vào thực tiễn sản xuất, công tác khám, điều trị bệnh trong các cơ quan, đơn vị.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh và Giám đốc Sở Y tế đã biểu dương những thành tích mà Công đoàn ngành Y tế Quảng Bình đạt được trong nhiệm kỳ qua. Các đồng chí nhấn mạnh, trong thời gian tới, Ban Chấp hành Công đoàn khóa VII cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; tăng cường thực hiện nhiệm vụ chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; thường xuyên tổ chức các phong trào thi đua sát với thực tế trong lĩnh vực hoạt động của ngành, đặc biệt là phong trào thực hiện tốt 12 Điều y đức, 10 Điều dược đức để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị đề ra, góp phần nâng cao sức khỏe cho Nhân dân...

Đại hội đã bầu 21 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa mới; đồng chí Phan Thanh Hải, Phó Giám đốc Sở Y tế được bầu giữ chức Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế khóa VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Xuân Hạnh (Liên đoàn Lao động tỉnh)

[Trở về]