VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình lần thứ XI, nhiệm kỳ 2009-2014

(Website Quảng Bình) - Trong 2 ngày 26 - 27/5/2009, tại Trung tâm Văn hoá Thông tin tỉnh đã diễn ra Đại hội đại biểu MTTQVN tỉnh Quảng Bình lần thứ XI, nhiệm kỳ 2009-2014 nhằm đánh giá kết quả hoạt động của Mặt trận trong nhiệm kỳ qua và bàn bạc thảo luận, quyết định chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong nhiệm kỳ 2009-2014.
Tham dự Đại hội có đồng chí Hà Thị Liên, Uỷ viên Thường trực UBTƯMTTQVN; đồng chí Lương Ngọc Bính, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Phan Lâm Phương, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực HĐND, UBND, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo Đảng, chính quyền, Mặt trận tỉnh qua các thời kỳ; đại diện các sở, ban, ngành, địa phương, mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới và 277 đại biểu ưu tú đại diện cho giai cấp công nhân, nông dân, các dân tộc, tôn giáo, nhân sĩ, trí thức, các thành phần kinh tế trong tỉnh.

Bí thư Tỉnh uỷ Lương Ngọc Bính phát biểu tại Đại hội

Các đại biểu dự Đại hội đã nghe báo cáo kết quả thực hiện chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ qua và chương trình hành động của MTTQVN tỉnh nhiệm kỳ 2009-2014 với chủ đề “Tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ các cấp, phấn đấu xây dựng quê hương Quảng Bình ngày càng giàu đẹp”. Báo cáo nêu rõ: 5 năm qua, trong bối cảnh có nhiều khó khăn thách thức, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh đã phát huy vai trò của mình, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân. Công tác Mặt trận của tỉnh nhiệm kỳ 2003-2008 đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận chủ trì và phát động, nhất là cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư", "Ngày vì người nghèo" đã về tận cơ sở và khu dân cư, tác động sâu sắc đến nhận thức và hành động của từng người dân, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân. Vai trò của Mặt trận trong công tác tham gia xây dựng chính quyền, thực hiện chức năng giám sát ngày càng được nâng cao. Nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận không ngừng được kiện toàn, củng cố; mối quan hệ đối ngoại nhân dân được tăng cường, tạo được nhiều chuyển biến mới về tổ chức và hiệu quả hoạt động của Mặt trận, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh của tỉnh.

Tính đến nay, toàn tỉnh đã có 34 tổ chức thành viên, tăng 7 tổ chức thành viên so với đầu nhiệm kỳ. 100% khu dân cư trong tỉnh đã triển khai, đạt được kết quả toàn diện trên các mặt theo 6 nội dung của cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư". Mặt trận đã phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên ra lời kêu gọi cán bộ và nhân dân ủng hộ đồng bào trong nước và nhân dân các nước bị bão lụt, động đất, sóng thần... với tổng số tiền trên 22,5 tỷ đồng; giúp đỡ nạn nhân chất độc gia cam, người tàn tật, trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn số tiền trên 37 tỷ đồng. Hàng năm, có trên 75% khu dân cư đạt danh hiệu khu dân cư tiên tiến, có 73,6% số hộ đạt danh hiệu "gia đình văn hoá". 5 năm qua, toàn tỉnh đã xoá được 9.405 nhà tranh tre tạm bợ dột nát với số tiền 18,4 tỷ đồng...

Đ/c Lương Ngọc Bính, Bí thư Tỉnh uỷ đã trao tặng Đại hội bức trướng mang dòng chữ “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, xây dựng quê hương Quảng Bình giàu đẹp”

Tham luận của các đơn vị tại Đại hội đã đi sâu đánh giá tổng quát những kết quả đạt được trong thực hiện chương trình hành động, nguyên nhân khuyết điểm, hạn chế và những bài học kinh nghiệm để thời gian tới MTTQVN các cấp tiếp tục phát huy mặt mạnh, khắc phục mặt yếu vươn lên hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Lương Ngọc Bính, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những thành tích, đóng góp quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh đã đạt được trong thời kỳ đổi mới và trong nhiệm kỳ qua, đồng thời mong rằng MTTQVN các cấp trong tỉnh tiếp tục phấn đấu, phát huy những kết quả đạt được, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng quê hương Quảng Bình giàu đẹp. Đồng chí Lương Ngọc Bính cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế để đề ra các giải pháp khắc phục một cách có kết quả trong nhiệm kỳ mới và lưu ý một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong thời gian tới, đó là: MTTQVN các cấp và các tổ chức thành viên trong tỉnh phải tập trung đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục, làm cho các cấp, các ngành, các tầng lớp xã hội và mọi người dân quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc; tích cực đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng rõ mục tiêu, rõ nhiệm vụ, sát với cơ sở và cộng đồng dân cư; đa dạng hoá việc tập hợp lực lượng nhằm thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân vào tổ chức, góp phần mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân; các cấp Mặt trận cần phát huy hơn nữa quyền làm chủ của nhân dân, tổ chức, động viên nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh; tăng cường nắm bắt dư luận xã hội trên địa bàn để có biện pháp phối hợp giải quyết kịp thời, không để xảy ra điểm nóng, mất ổn định ở cơ sở...

Đ/c Hà Thị Liên, thay mặt UBTƯMTTQVN trao tặng Đại hội bức trướng mang dòng chữ “Đoàn kết, dân chủ, đổi mới và phát triển"

Đại hội đại biểu MTTQVN tỉnh Quảng Bình lần thứ XI, nhiệm kỳ 2009-2014 đã tiến hành hiệp thương dân chủ bầu 85 đồng chí vào UBMTTQVN tỉnh. Đồng chí Lương Văn Luyến, Uỷ viên Thường trực, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh được bầu giữ chức Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Quảng Bình khóa XI, nhiệm kỳ 2009- 2014. Đại hội MTTQVN tỉnh Quảng Bình lần thứ XI cũng đã bầu ra 07 đồng chí đi dự Đại hội MTTQVN lần thứ VII.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Lương Ngọc Bính, Bí thư Tỉnh uỷ đã trao tặng Đại hội bức trướng mang dòng chữ “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, xây dựng quê hương Quảng Bình giàu đẹp”. Đồng chí Hà Thị Liên, thay mặt UBTƯMTTQVN trao tặng Đại hội bức trướng mang dòng chữ “Đoàn kết, dân chủ, đổi mới và phát triển”.

Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Lâm Phương đã trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho UBMTTQVN tỉnh Quảng Bình

Ghi nhận những thành tích và cống hiến của UBMTTQVN tỉnh, tại Đại hội, thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Lâm Phương đã trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho UBMTTQVN tỉnh Quảng Bình vì đã có thành tích xuất sắc trong thời gian từ năm 2003-2008.

Mai Anh

[Trở về]