VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Đài Phát sóng khu vực Bắc Trung Bộ: Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 
Đài Phát sóng khu vực Bắc Trung Bộ thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau:
1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá:

- Tên đơn vị: Đài Phát sóng khu vực Bắc Trung Bộ.

- Địa chỉ: phường Đồng Phú, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng, giá khởi điểm của tài sản đấu giá:

* Các tài sản thanh lý gồm:

- Máy phát sóng FM 10KW: số lượng 01, Năm đưa vào sử dụng: năm 1998; bao gồm một tủ máy phát sóng, dây cáp và anten; Hiện trạng: đã hỏng, không còn khả năng sử dụng.

- Biến áp cách ly ba pha Lioa 80KVA kèm van thoát sét VN: số lượng 01; năm sử dụng: 2005; Hiện trạng: đã hỏng, không còn khả năng sử dụng.

- Máy điều hòa nhiệt độ National 24000BTU 2 cục 1 chiều: số lượng 01; năm sử dụng: 2002; Hiện trạng: đã hỏng, không còn khả năng sử dụng.

- Máy đo chất lượng BIT-3000: số lượng 01; năm sử dụng: 1998; Hiện trạng: đã hỏng, không còn khả năng sử dụng.

- Máy thu IC-R72: số lượng 02; năm sử dụng: 1996; Hiện trạng: đã hỏng, không còn khả năng sử dụng.

- Bộ giàn máy tăng âm: số lượng 01; năm sử dụng: 2007; Hiện trạng: đã hỏng, không còn khả năng sử dụng.

* Giá khởi điểm: 9.710.000 đồng (Bằng chữ: Chín triệu bảy trăm mười ngàn đồng) (Giá trên đã bao gồm thuế VAT).

3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá.

- Phải xây dựng và đề xuất phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.

- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín tổ chức đấu giá tài sản: Số lượng đấu giá viên: ít nhất là 03 người; Kinh nghiệp trong lĩnh vực đấu giá: Tối thiểu là 03 năm (tính từ ngày, tháng, năm thành lập); Có kinh nghiệm trong tổ chức đấu giá tài sản thanh lý.

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản thực hiện theo quy định tại thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính.

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp/Sở Tư pháp công bố.

- Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản quyết định.

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký:

Thời gian nhận hồ sơ: Từ 7 giờ ngày 12/3/2019 đến 16 giờ ngày 15/3/2019 (Không nhận hồ sơ qua đường bưu điện).

Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký: tại Trụ sở Đài Phát sóng khu vực Bắc Trung Bộ; Địa chỉ: đường Đỗ Nhuận, phường Đồng Phú, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Mọi chi tiết xin liên hệ gặp Lưu Phú, số điện thoại: 0903 401282.

Giám đốc: Hoàng Hữu Dũng

[Trở về]