VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  

ĐÀI PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH

 Trụ sở: Đài Phát thanh và Truyền hình

 Liên lạc:

- Địa chỉ: Số 54 - Quang Trung - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: 0232. 3822522/ 0232. 3822102

- Email: dptth@quangbinh.gov.vn

- Website: www.qbtv.vn


I. BAN GIÁM ĐỐC: 

Quyền Giám đốc: Đinh Tùng Lâm

- Điện thoại: 0232. 3811745

- Email: dinhtunglamqb@gmail.com

Phó Giám đốc: Hoàng Quốc Việt

- Điện thoại: 0232. 3827714

- Email: hoangquocvietqbth@gmail.com 

Phó Giám đốc: Lê Quốc Bình

- Điện thoại: 0232. 3820415

- Email: binhqbtv63@gmail.com

Phó Giám đốc: Đoàn Xuân Thắng

- Điện thoại: 0232. 3853868

- Email: xuanthangqbtv@gmail.com

 

II. CÁC PHÒNG NGHIỆP VỤ: 

1. Phòng Tổ chức - Hành chính:

- Điện thoại/Fax: 0232. 3822522/ 0232. 3822102

2. Phòng Phát thanh:

- Điện thoại: 0232. 3822113

3. Phòng Phim Ký sự & Tài liệu:

- Điện thoại: 0232. 3844306

4. Phòng Chuyên mục - Văn nghệ & Giải trí:

- Điện thoại: 0232. 3820518

5. Phòng Thư ký biên tập:

- Điện thoại: 0232. 3897897

6. Phòng Thời sự Truyền hình:

- Điện thoại: 0232. 3820419

7. Phòng Khai thác chương trình & Tư liệu:

- Điện thoại: 0232. 3845436

8. Phòng Kỹ thuật sản xuất chương trình: 

- Điện thoại: 0232. 3824129

9. Phòng Kỹ thuật Truyền dẫn phát sóng: 

- Điện thoại: 0232. 3500995; 0232. 3842918


Xem thêm:
   Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Đài
[Trở về]
Thông tin nổi bật

CON SỐ - SỰ KIỆN