VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Đảm bảo chủ động trong công tác phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh năm 2020 Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Theo báo cáo Đài Khí tượng thủy văn Quảng Bình, từ đầu năm 2019 đến nay, tổng lượng mưa ở các trạm đạt từ 83 - 132% lượng mưa trung bình nhiều năm (TBNN). Nhận định và dự báo tháng 11/2019 lượng mưa các nơi xấp xỉ TBNN, đạt 80 - 120%; tháng 12/2019 lượng mưa các nơi cao hơn TBNN từ 120 - 140% so với TBNN; tổng lượng mưa 3 tháng đầu năm 2020 phổ biến ở mức xấp xỉ và thấp hơn TBNN từ 10 - 30%, nền nhiệt độ trên toàn tỉnh phổ biến cao hơn TBNN từ 0,5 - 1,0 độ. Hiện tại, dung tích nước của các hồ chứa do địa phương quản lý đạt từ 75% - 90% dung tích thiết kế, các hồ chứa của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi quản lý đạt trung bình khoảng 83% dung tích thiết kế, cá biệt một số hồ chứa đạt thấp như hồ Cẩm Ly 51,8%, hồ Thác Chuối 50,6% dung tích thiết kế... Theo đánh giá của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nguồn nước các hồ chứa thủy lợi hiện tại cơ bản đảm bảo phục vụ sinh hoạt và sản xuất vụ Đông Xuân năm 2019 - 2020, có khả năng thiếu nước vụ Hè Thu năm 2020.
Để đảm bảo chủ động trong công tác phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh năm 2020, ngày 25/11/2019, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1950/UBND về việc tăng cường các giải pháp thủy lợi phục vụ sản xuất năm 2020.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các địa phương, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi kiểm tra, rà soát, xác định diện tưới đảm bảo vụ Đông Xuân có tính đến vụ Hè Thu của từng công trình thủy lợi, từng xứ đồng để xây dựng phương án chuyển đổi cây trồng cụ thể; phối hợp với các địa phương xây dựng kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa theo quy định của Luật Trồng trọt; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc địa phương, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi trong việc tích, trữ nước chống hạn và công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng; kịp thời báo cáo, tham mưu giải pháp phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn và chuyển đổi cơ cấu cây trồng.

Bên cạnh đó, UBND các huyện, thành phố, thị xã theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết và trên cơ sở tình hình nguồn nước, điều kiện thực tế của địa phương để chủ động tích đủ nước, đảm bảo an toàn đập cho các hồ chứa thủy lợi do địa phương quản lý; giữ nước ở các ao hồ, kênh rạch, đặc biệt là giữ nước tại mặt ruộng cuối mùa mưa để sử dụng cho đợt tưới đầu vụ Đông Xuân, dành nước các hồ chứa cho vụ Hè Thu; tổ chức phát động Phong trào “Toàn dân làm thủy lợi” để tôn cao bờ vùng, bờ thửa, nạo vét kênh, mương, khơi thông hệ thống kênh tưới, tiêu, các kênh dẫn vào trạm bơm bị bồi lấp sau mùa lũ, đảm bảo kịp thời phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân...

Đối với Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi, UBND tỉnh yêu cầu đơn vị theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết để vận hành điều tiết hồ chứa hợp lý; kiểm tra rà soát các ao hồ, đầm nước, luồng lạch tự nhiên để xây dựng phương án tích trữ nước, tận dụng tối đa nước tự nhiên nhằm tiết kiệm nước trong hồ dành cho vụ Hè Thu; thực hiện quy trình tưới tiên tiến, tiết kiệm nước ngay từ vụ Đông Xuân, giảm thất thoát, lãng phí nước để đảm bảo nước phục vụ dân sinh và sản xuất cho cả năm 2020; cân đối nguồn nước hiện có để xây dựng kế hoạch tưới, dự kiến khả năng phục vụ tưới, có tính đến phương án hỗ trợ nước cho các địa phương bị thiếu hụt nguồn nước; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các địa phương để giao nhận nước tưới đúng theo lịch tưới, sử dụng nước tiết kiệm hợp lý, giảm thất thoát lãng phí nước...

Ngoài ra, Đài Khí tượng thủy văn Quảng Bình tổ chức theo dõi diễn biến khí tượng, thủy văn, kịp thời cảnh báo cho các địa phương và cơ quan liên quan để có giải pháp ứng phó.

Minh Huyền

[Trở về]